Dự báo 2024: 2 xu hướng tiếp thị nổi bật cho SMEs

Cùng với các xu hướng về công nghệ số, liệu xu hướng tiếp thị nào sẽ chiếm ưu thế và thúc đẩy phát triển bền vững cho các doanh nghiệp SMEs trong những năm tới. Trong video này, mời bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của TS. Đào Cẩm Thuỷ để có thêm những góc nhìn mới mẻ và thiết thực.

▶Ebook Ứng dụng Design thinking xây dựng trải nghiệm khách hàng “WOW”

https://amis.misa.vn/ld/tai-lieu-design-thinking

▶Ebook Xây dựng chân dung khách hàng

https://amis.misa.vn/ld/ebook-xay-dung-chan-dung-khach-hang

▶Ebook Xây dựng hành trình khách hàng

https://amis.misa.vn/ld/tai-lieu-hanh-trinh-khach-hang

▶Báo cáo insightly Xây dựng trải nghiệm khách hàng B2B

https://amis.misa.vn/99861/xay-dung-trai-nghiem-khach-hang-b2b-tot-hon-cua-insightly

▶Mô hình trải nghiệm khách hàng

https://amis.misa.vn/104520/mo-hinh-trai-nghiem-khach-hang/

▶Khóa học Xây dựng thương hiệu cá nhân

https://academy.misa.vn/xay-dung-thuong-hieu-ca-nhan-nhan-hieu

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect