Quản trị đội ngũ sales: Văn hóa làm việc hiệu suất cao

Nếu đội sales của doanh nghiệp đã có quy trình, cơ chế và chính sách được thay đổi liên tục trong vòng nhiều năm nhưng hoạt động kinh doanh vẫn thiếu hiệu quả. Vậy đâu là những thói quen ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp, hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ông Đàm Thế Ngọc về chủ đề trên.

 

▶Ebook: Tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng

https://amis.misa.vn/ld/ebook-quan-ly-doi-ngu-ban-hang 

 

▶Ebook: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên KD

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd

 

▶Ebook: Mẫu kịch bản bán hàng Excel

https://amis.misa.vn/ld/mau-kich-ban-ban-hang 

 

▶Tài liệu: Hướng dẫn xây dựng cơ chế tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh

https://amis.misa.vn/57341/huong-dan-xay-dung-co-che-tao-dong-luc-cho-doi-ngu-kinh-doanh/ 

 

▶Tài liệu: Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên – Kỹ năng sống còn của nhà quản lý

https://amis.misa.vn/107269/ky-nang-tao-dong-luc-cho-nhan-vien/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect