Giải pháp khắc phục yếu kém trong công tác quản trị tài chính tại SMEs

Quản trị tài chính có vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp huy động, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ kinh doanh, đồng thời ứng phó với các cú sốc tài chính trong môi trường kinh doanh ngày càng biến động để có được sự phát triển an toàn và bền vững. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chiếm tỷ lệ khoảng 97%, nhưng do năng lực còn hạn chế và nhận thức chưa đầy đủ vai trò quan trọng của quản trị tài chính nên hoạt động này tại các SMEs vẫn còn nhiều hạn chế.

Trong buổi chia sẻ với MISA, ông Đặng Tiến Hùng – Giám đốc Quản trị Danh mục Dự án cao cấp Techcombank; Hội viên CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam – đã phân tích thực trạng quản trị tài chính tại các SMEs hiện nay và đưa ra một số giải pháp để khắc phục.

 

▶Ấn phẩm Business Innovation 01: Lời giải cho bài toán Quản trị tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn
https://amis.misa.vn/120328/an-pham-business-innovation-01/

 

▶Cẩm nang kiến thức từ Diễn đàn CFO Hà Nội 2024: Định hình tương lai tài chính – Đổi mới, ứng dụng và chuyển đổi
https://ld.misa.vn/act-dinh-hinh-tuong-lai-tai-chinh-2024

 

▶Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/5926/quan-tri-tai-chinh-la-gi-tong-quan-ve-hoat-dong-tai-chinh-cua-doanh-nghiep/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect