Xác định và phát triển: Nhà lãnh đạo tương lai

Bất kỳ tổ chức đội nhóm nào cũng cần một nhà lãnh đạo giỏi. Họ có thể giúp xây dựng các đội nhóm mạnh trong một doanh nghiệp và đảm bảo các dự án, sáng kiến ​​hoặc các chức năng công việc khác được thực hiện thành công. Vậy đâu là nguyên tắc chung tìm kiếm các nhân sự tiềm năng để kế cận cho vị trí quản lý?  Trong video này, hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ông Phan Sơn về các phương pháp xác định và phát triển nhà lãnh đạo tương lai cho doanh nghiệp. 

 

– 

▶Tài liệu: Kỹ năng giao việc và giám sát – Chìa khóa cho thành công của quản lý

https://amis.misa.vn/107820/ky-nang-giao-viec-va-giam-sat/ 

 

▶Biểu mẫu: Kỹ năng giao việc cho nhân viên: 7 bí quyết giúp nhà quản lý thành công

https://amis.misa.vn/82951/ky-nang-giao-viec/ 

 

▶Tài liệu: Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên – Kỹ năng sống còn của nhà quản lý

https://amis.misa.vn/107269/ky-nang-tao-dong-luc-cho-nhan-vien/ 

 

▶Tài liệu: Lãnh đạo trong khủng hoảng: Nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới với tư duy mới – hành động mới

https://amis.misa.vn/113382/lanh-dao-trong-khung-hoang/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

Chuyên gia
MISA Connect