Doanh nghiệp SMES cắt giảm chi phí nên bắt đầu từ đâu?

Khi nền kinh tế thị trường suy thoái sẽ kéo theo năng suất và hiệu quả công việc của toàn doanh nghiệp giảm mạnh, đây là lúc nhà quản trị sẽ cân nhắc cắt giảm một số chi phí để tiết kiệm nguồn lực. Vậy nếu doanh nghiệp SMES cắt giảm chi phí thì nên bắt đầu từ đâu? Liệu cắt giảm nhân sự có phải là giải pháp hiệu quả nhất?

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ và giải pháp cho doanh nghiệp SMES khi rơi vào giai đoạn khó khăn tài chính từ Bà Lưu Bảo Liên – Phó tổng giám đốc KPMG Việt Nam.

 

Video – Làm thế nào để doanh nghiệp SMES ứng phó với biến động trong kinh doanh?

https://amis.misa.vn/video/lam-the-nao-de-doanh-nghiep-smes-ung-pho-voi-bien-dong-trong-kinh-doanh/

 

Tài liệu: Doanh nghiệp nên cắt giảm chi phí nào để tối ưu hóa lợi nhuận?

https://amis.misa.vn/1140/doanh-nghiep-nen-cat-giam-chi-phi-nao/

 

Tài liệu: Chuyển đổi số doanh nghiệp SMEs: Hướng dẫn chi tiết và chiến lược thành công

https://amis.misa.vn/blog/chuyen-doi-so/

 

Ebook Vận hành doanh nghiệp thời “bão” – Định hướng hiệu quả và giải pháp tối ưu chi phí

https://amis.misa.vn/99444/ebook-van-hanh-doanh-nghiep-thoi-bao-dinh-huong-hieu-qua-va-giai-phap-toi-uu-chi-phi/

 

Ebook Khung hướng dẫn chuyển đổi số doanh nghiệp thương mại

https://amis.misa.vn/109534/ebook-khung-huong-dan-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-thuong-mai/

 

Tổng hợp biểu mẫu Giao mục tiêu & giám sát KPI doanh số sales

https://amis.misa.vn/93905/mau-giao-muc-tieu-giam-sat-kpi-doanh-so-sales/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect