Xu hướng tích hợp dữ liệu All-in-one

Trong thời đại chuyển số hiện nay, xu hướng tích hợp dữ liệu “All-in-one” đang là một bước đột phá quan trọng trong hoạt động vận hành doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu, cải thiện hiệu suất kinh doanh đáng kể. Để hiểu rõ hơn về xu hướng này đã và đang thay đổi cách doanh nghiệp hoạt động, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ông Lê Trung Thắng – CEO Viet Nam DX, sáng lập Cộng đồng Chuyển đổi số SMEs Việt Nam.

▶Trọn bộ Tài liệu Chuyển Đổi Số A-Z dành cho mọi ngành nghề 2023:

https://amis.misa.vn/ld/bo-tai-lieu-chuyen-doi-so-toan-dien 

 

▶Chiến lược Quản trị doanh nghiệp toàn diện 

https://amis.misa.vn/ld/download-bo-tai-lieu-quan-tri-doanh-nghiep-toan-dien 

 

▶Tài liệu Quản lý hiệu quả tài chính Doanh nghiệp SMEs trước thách thức suy thoái kinh tế

https://amis.misa.vn/ld/download-bo-slide-quan-ly-tai-chinh-doanh-nghiep 

 

▶Ebook: 6 yếu tố cần thiết để kiến tạo văn phòng số 

https://amis.misa.vn/76870/ebook-6-yeu-to-thiet-yeu-de-kien-tao-van-phong-so/ 

 

▶Ebook: Chiến lược Quản trị doanh nghiệp toàn diện

https://amis.misa.vn/ld/download-bo-tai-lieu-quan-tri-doanh-nghiep-toan-dien 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect