Quản trị đội ngũ sales: Hai chiến lược tạo kết quả đột phá

Trong thời đại hiện nay, các doanh nghiệp đã đào tạo, xây dựng cơ chế chính sách đồng thời thường xuyên tạo động lực truyền cảm hứng cho đội ngũ sales nhưng những con số đem lại vẫn thiếu hiệu quả. Vậy bằng cách nào có thể giúp đội sales thực sự chuyển đổi và đem lại kết quả đột phá về doanh thu và lợi nhuận? Hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích của ông Đàm Thế Ngọc về giải pháp cho vấn đề nêu trên.

 

– 

▶Ebook: Tổ chức và quản lý đội ngũ bán hàng

https://amis.misa.vn/ld/ebook-quan-ly-doi-ngu-ban-hang 

 

▶Ebook: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên KD

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd

 

▶Ebook: Chính sách kích cầu bán hàng cho DN B2B, phân phối

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-ban-hang-cho-doanh-nghiep-b2b

 

▶Ebook: Kỹ thuật tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng trong B2B

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-ky-thuat-tim-kiem-danh-gia-khach-hang 

 

▶Ebook: Mẫu kịch bản bán hàng Excel

https://amis.misa.vn/ld/mau-kich-ban-ban-hang 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect