Chiến lược xây dựng Văn Hóa Số tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

Xây dựng Văn Hóa Số là đích đến của nhiều doanh nghiệp. Để xây dựng văn hóa số hiệu quả, doanh nghiệp cần phải có được chiến lược thực hiện bài bản và có định hướng rõ ràng. Ông Nguyễn Đình Thành, chuyên gia về truyền thông văn hóa, đồng sáng lập của Elite PR School đã có bài chia sẻ với AMIS với chủ đề “Chiến lược xây dựng văn hóa số”  nhằm giúp các doanh nghiệp nắm được phương pháp chi tiết để triển khai văn hóa số cho tổ chức của mình.

 

▶ Xây dựng văn hóa số – Chìa khóa chuyển đổi số thành công của doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/103319/van-hoa-so/

 

▶ Phương pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp của MISA trong suốt 28 năm được hàng trăm chủ DN quan tâm
https://www.misa.vn/141535/phuong-phap-xay-dung-van-hoa-doanh-nghiep-cua-misa-trong-suot-28-nam-duoc-hang-tram-chu-dn-quan-tam/

 

▶Văn hóa doanh nghiệp là gì? Tầm quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/73011/van-hoa-doanh-nghiep-la-gi/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect