SMEs cần lưu ý gì khi lựa chọn dịch vụ tư vấn thuế?

Rất nhiều các doanh nghiệp mới thành lập hoặc các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) có nhu cầu tìm các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế. Tuy nhiên giữa quá nhiều các lựa chọn, vậy thì SMEs phải xem xét và cân nhắc các tiêu chí nào để đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng kỳ vọng? Trong kỷ nguyên số như hiện nay, nền tảng nào có thể trợ giúp SMEs lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thuế uy tín? Hãy cùng lắng nghe những lời khuyên của Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành của Công ty TNHH Manabox Việt Nam về vấn đề này.

 

▶Tổng quan dự thảo Thông tư sửa đổi TT200/2014/TT-BTC
https://amis.misa.vn/103531/tong-quan-du-thao-sua-doi-tt200-2014-tt-btc/


▶Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán
https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/


▶10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu
https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/


▶ Khóa học Kế toán quản trị: Đặc trưng và những điều quan trọng phải biết
https://academy.misa.vn/ke-toan-quan-tri-dac-trung-va-nhung-dieu-quan-trong-phai-biet


▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect