Tư duy lãnh đạo: Thúc đẩy nhân viên làm việc chủ động & cam kết

Trong bất kỳ tổ chức nào, nguồn lực quý báu nhất không phải là máy móc, tiền bạc, hay công nghệ tiên tiến, mà chính là con người – nhân viên. Khả năng tạo động lực cho nhân viên không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý và lãnh đạo, mà còn là một nghệ thuật đòi hỏi kiến thức, kỹ năng và cảm nhận tinh tế. Vậy làm sao để tạo động lực cho nhân viên hiệu quả? Hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ bổ ích từ Ông Nguyễn Bá Quốc – Founder & Coach Học Viện Đào Tạo Kinh Doanh P – Coaching

 

– 

▶Tài liệu: Kỹ năng giao việc và giám sát – Chìa khóa cho thành công của quản lý

https://amis.misa.vn/107820/ky-nang-giao-viec-va-giam-sat/ 

 

▶Biểu mẫu: Kỹ năng giao việc cho nhân viên: 7 bí quyết giúp nhà quản lý thành công

https://amis.misa.vn/82951/ky-nang-giao-viec/ 

 

▶Tài liệu: Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên – Kỹ năng sống còn của nhà quản lý

https://amis.misa.vn/107269/ky-nang-tao-dong-luc-cho-nhan-vien/ 

 

▶Tài liệu: Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect