Marketing 0 đồng – Có hay không?

“Marketing 0 đồng” là giải pháp hiệu quả của các nhà quản trị doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa chi phí marketing trong việc quảng bá sản phẩm và nâng nâng độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp. Sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số đã mang lại cho những doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính – nhân sự và nguồn lực về kênh. Trong video này, MISA mời bạn lắng nghe những chia sẻ hữu ích của TS. Đào Cẩm Thuỷ về chủ đề này.

 

▶Tài liệu: Marketing 0 đồng là gì? Cách áp dụng Marketing 0 đồng hiệu quả nhất

https://amis.misa.vn/48551/marketing-0-dong/

 

▶Tài liệu: 30+ Mẫu báo cáo Marketing

https://amis.misa.vn/ld/ebook_bao-cao-marketing

 

▶Tài liệu: Mẫu kế hoạch marketing

https://amis.misa.vn/ld/mau-ke-hoach-marketing

 

▶Tài liệu: 10+ Mẫu khảo sát trong Marketing

https://amis.misa.vn/110314/tai-ebook-10-mau-khao-sat-trong-marketing/

 

▶Ebook: Tổng hợp 15+ biểu mẫu quy trình Marketing

https://amis.misa.vn/110733/tai-ebook-tong-hop-15-bieu-mau-quy-trinh-marketing/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect