MẪU KẾ HOẠCH MARKETING


Bộ Mẫu Kế hoạch Marketing giúp Marketers xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách, hướng hành động theo các chiều thời gian từ tháng, quý, năm. Có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực, dễ dàng tùy chỉnh, thay số dùng được ngay. 
ĐĂNG KÝ TRỌN BỘ MẪU KẾ HOẠCH MARKETING
Tôi muốn tư vấn
Tôi chưa có nhu cầu
10+ MẪU KẾ HOẠCH
MARKETING KHÁC
MẪU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ
MỤC TIÊU & CHI PHÍ NĂM
MẪU KẾ HOẠCH
CONTENT MARKETING​​​​​​​
MẪU KẾ HOẠCH
SOCIAL MARKETING

THAY SỐ DÙNG ĐƯỢC NGAY

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH MARKETING CHUYÊN NGHIỆP

TẢI NGAY

Đáp ứng công việc của từng vị trí
 

Chi tiết theo tháng, quý, năm

BỘ CÔNG CỤ AUTOMATION MARKETING

TRẢI NGHIỆM NGAY
Tự động thu thập dữ liệu, Marketing cá nhân hóa theo hành trình khách hàng và đo lường hiệu quả Marketing từng nguồn
Hơn 12.000 doanh nghiệp tin dùng trên khắp cả nước
Thỏa thuận sử dụng
Tầng 9, tòa nhà Technosoft, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
12.000+ doanh nghiệp tin dùng

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

Chính sách bảo mật