Phương pháp tăng hiệu suất đột phá cho nhân sự

Theo thống kê của CEB, có tới hơn 50% thời gian công việc bị lãng phí và 84% công ty không sử dụng hết tiềm năng của nhân viên. Mỗi cá nhân làm việc thiếu hiệu quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất tổng thể của toàn doanh nghiệp. Vì vậy trên vai trò của nhà quản lý, đâu sẽ là giải pháp để tăng hiệu suất đột phá cho nhân sự. Hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ông Phan Sơn – Chủ tịch Học Viện Quản trị HRD Academy.

 

▶Biểu mẫu: 15 cách tăng năng suất làm việc giúp X2 năng suất lao động

https://amis.misa.vn/15215/cach-tang-nang-suat-lam-viec/ 

 

▶Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tài liệu: 9 cách quản lý nhân sự có hiệu suất kém mà nhà quản trị nên biết

 https://amis.misa.vn/101751/cach-quan-ly-nhan-su-hieu-qua/ 

 

Hội thảo trực tuyến: Tối ưu năng suất làm việc – Đội nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp

https://amis.misa.vn/65479/hoi-thao-truc-tuyen-toi-uu-nang-suat-lam-viec-doi-nhom-phong-ban-trong-doanh-nghiep/ 

 

▶Tài liệu: Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

 

Chuyên gia
MISA Connect