Trọng tâm trong công tác lập kế hoạch tài chính cho năm tài chính 2024 là gì?

Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và đầy biến động hiện nay, việc lập kế hoạch tài chính trở thành một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự sự phát triển ổn định, bền vững và thành công cho các doanh nghiệp. Việc xác định trọng tâm trong công tác lập kế hoạch tài chính năm 2024 đòi hỏi sự khảo sát và phân tích kỹ lưỡng tình hình vĩ mô chung trong nước và thế giới năm nay sẽ tác động tới các doanh nghiệp như thế nào, từ đó xác định chiến lược và các yếu tố trọng tâm cần tập trung.

Trong video này, hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ ông Nguyễn Quang Thuân – Chủ tịch kiêm CEO FiinGroup và ông Đỗ Tiến Vượng – CEO Công ty CP Tư vấn Tài chính doanh nghiệp Việt Nam về các yếu tổ trọng tâm trong công tác lập kế hoạch tài chính cho năm 2024.

 

▶Ứng dụng công nghệ tối ưu công tác quản trị tài chính và khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/120142/ung-dung-cong-nghe-toi-uu-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-va-khoi-thong-dong-von-cho-doanh-nghiep/

 

▶Cẩm nang kiến thức từ Diễn đàn CFO Hà Nội 2024: Định hình tương lai tài chính – Đổi mới, ứng dụng và chuyển đổi
https://ld.misa.vn/act-dinh-hinh-tuong-lai-tai-chinh-2024

 

▶Công việc kế toán cần làm vào đầu năm tài chính 2024
https://amis.misa.vn/84011/cong-viec-ke-toan-can-lam-vao-dau-nam-tai-chinh-2023/

 

▶Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách chi tiết cho doanh nghiệp 2024
https://amis.misa.vn/86657/ke-hoach-ngan-sach/

 

▶MISA AMIS – Phần mềm kế toán quản trị tốt nhất hiện nay
https://amis.misa.vn/39203/phan-mem-ke-toan-quan-tri/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect