Lãnh đạo bằng số: Đội ngũ mạnh doanh số cao

Kỹ năng lãnh đạo con người và khả năng quản lý công việc là một trong những bài toán nan giải đối với nhà quản trị. Bất kể việc gì nếu không có con người tốt, không có tư duy và thái độ tốt, không có kỹ năng chuyên môn tốt thì không thể tạo ra được con số. Hãy cùng lắng nghe thêm những chia sẻ hữu ích về vấn đề này từ Ông Nguyễn Bá Quốc – Founder & Coach Học Viện Đào Tạo Kinh Doanh P – Coaching

▶Biểu mẫu: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên kinh doanh

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd 

 

▶Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tài liệu: 9 cách quản lý nhân sự có hiệu suất kém mà nhà quản trị nên biết

 https://amis.misa.vn/101751/cach-quan-ly-nhan-su-hieu-qua/ 


▶Tài liệu: Tư duy lãnh đạo – Bí quyết tạo nên người lãnh đạo xuất sắc

https://amis.misa.vn/57341/huong-dan-xay-dung-co-che-tao-dong-luc-cho-doi-ngu-kinh-doanh/ 

 

▶Tài liệu: Lãnh đạo trong khủng hoảng: Nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới với tư duy mới – hành động mới

https://amis.misa.vn/113382/lanh-dao-trong-khung-hoang/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect