Xử lý mâu thuẫn & xung đột trong môi trường làm việc

Mâu thuẫn và xung đột khi làm việc chung giữa các nhân viên là hiện tượng thường gặp trong các hoạt động vận hành doanh nghiệp. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và hiệu suất làm việc của các thành viên. Trong video này, hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ chi tiết từ Ông Phan Sơn về những biện pháp xử lý mâu thuẫn & xung đột trong môi trường làm việc.

 

▶Tài liệu: Cách giải quyết xung đột nhóm – Tips và chiến lược cho nhà quản lý
https://amis.misa.vn/106709/cach-giai-quyet-xung-dot-nhom/ 

 

▶Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tài liệu: 9 cách quản lý nhân sự có hiệu suất kém mà nhà quản trị nên biết

 https://amis.misa.vn/101751/cach-quan-ly-nhan-su-hieu-qua/ 

 

Hội thảo trực tuyến: Tối ưu năng suất làm việc – Đội nhóm, phòng ban trong doanh nghiệp

https://amis.misa.vn/65479/hoi-thao-truc-tuyen-toi-uu-nang-suat-lam-viec-doi-nhom-phong-ban-trong-doanh-nghiep/ 

 

▶Tài liệu: Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

 

Chuyên gia
MISA Connect