Lợi ích khi sử dụng phần mềm Đánh Giá
Đạt hiệu quả nhất cho doanh nghiệp trên 100 Nhân sự
Tối ưu hóa công tác quy hoạch nhân sự
Đánh giá nhân sự liên tục, toàn diện cả năng lực, năng suất
Lưu trữ thông tin đầy đủ giúp doanh nghiệp giao việc hợp lý, tối ưu hóa năng lực nhân viên
Tăng cường sự hợp tác, tăng năng suất
Đánh giá minh bạch, cụ thể hóa theo vị trí công việc của từng nhân viên
Giúp xây dựng chính sách lương, thưởng công bằng, giữ chân được nhân sự, tạo động lực làm việc
Lên kế hoạch phát triển nhân sự hiệu quả
Nhanh chóng xác định điểm mạnh, điểm yếu của từng cá nhân qua kết quả đánh giá
Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức phù hợp
AMIS Đánh giá
AMIS Đánh giá – Giải pháp đánh giá nhân sự liên tục và toàn diện
Bí quyết nâng cao Trải nghiệm Nhân viên và giữ chân Nhân tài
AMIS Đánh giá
AMIS Đánh giá
Tính năng nổi bật của AMIS Đánh Giá
Chấm dứt tình trạng đánh giá nhân sự thiếu minh bạch và cảm tính
AMIS Đánh giá
AMIS Đánh giá
Đa dạng phương pháp đánh giá, kết hợp linh hoạt
Áp dụng được nhiều phương pháp đánh giá khác nhau theo từng bộ phận, vị trí làm việc: Đánh giá năng lực (ASK, Khung năng lực), Đánh giá năng suất (KPI, Performance Review)
Dễ dàng xây dựng danh mục mục tiêu công việc hoặc thiết lập khung năng lực theo từng level, mẫu khảo sát… theo từng vị trí công việc hoăc bộ phận phòng ban
AMIS Đánh giá
AMIS Đánh giá
Dễ dàng thiết lập kỳ đánh giá theo nhu cầu
Thiết lập kỳ đánh giá định kỳ cho một bộ phận phòng ban hoặc 1 vị trí công việc linh hoạt theo tuần, tháng, quý, vụ, năm hoặc lịch ngẫu nhiên
Thiết kế quy trình đánh giá theo nhu cầu: Tự đánh giá, Quản lý đánh giá, Đánh giá 360
Thiết lập tự động nhắc nhở nhân viên khi đến kỳ đánh giá giúp bộ phận nhân sự không mất thời gian rà soát nhắc nhở thực hiện đánh giá
AMIS Đánh giá
AMIS Đánh giá
Kết nối ứng dụng khác trao đổi dữ liệu và kết quả đánh giá
Kết nối linh hoạt với hệ thống: Quản lý bán hàng, công việc… để tự động lấy dữ liệu đánh giá và chuyển kết quả đánh giá về hệ thống thông tin nhân sự để lưu trữ hồ sơ, phục vụ công tác quản trị và hoạch định nhân sự
Thực hiện đánh giá mọi lúc, mọi nơi với AMIS Đánh Giá Mobile
Dễ dàng thực hiện đánh giá mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị: PC, Tablet, Mobile…
AMIS Đánh giá
Tự động tổng hợp, xếp loại và báo cáo kết quả đánh giá
AMIS Đánh giá
  • Tự động tổng hợp kết quả đánh giá, tính điểm xếp hạng dựa trên các tiêu chí, hệ số đánh giá đã được bộ phận nhân sự thiết lập
  • Cung cấp hệ thống báo cáo đánh giá đa dạng:
    Báo cáo tổng hợp đánh giá theo năng lực (Level, xếp hạng…) làm cơ sở để quy hoạch, tổ chức đội nhóm nhân sự hợp lý
    Báo cáo phân tích năng lực theo nhân viên giúp xác định được điểm mạnh, điểm yếu của nhân viên để lên kế hoạch đào tạo, phát triển
170.000 doanh nghiệp tin dùng MISA AMIS
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
Hệ sinh thái MISA AMIS
Nền tảng quản trị nguồn nhân lực hợp nhất
và 25+ ngành nghề, lĩnh vực khác (Nhà hàng, Giáo dục, Cafe, Bán lẻ, Dược phẩm, Y tế,…)
Phần mềm Đánh Giá nhân sự
Áp dụng nhiều phương pháp đánh giá: ASK, Khung năng lực, KPI, Performance Review,…
Dễ dàng thiết kế quy trình đánh giá: Tự đánh giá, Quản lý đánh giá, Đánh giá 360°
Kết nối dữ liệu từ Bán hàng, Thông tin nhân sự, Công việc,…
Đánh giá mọi lúc mọi nơi trên Desktop, Mobile, Tablet
AMIS Đánh giá AMIS Đánh giá
stars 4.9 (13.629 lượt đánh giá)
Đăng ký trải nghiệm ngay
Nhận Demo toàn bộ tính năng phần mềm