Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS
MISA AMIS nhận Giải thưởng Đổi Mới Sáng Tạo xuất sắc Việt Nam 2023 từ Bộ KH&ĐT và Tập đoàn Meta. Xem ngay
Xây dựng dòng chảy
dữ liệu hợp nhất phục vụ
bức tranh toàn cảnh về
doanh nghiệp
AMIS
Kết nối chặt chẽ các nghiệp vụ trong doanh nghiệp
Giảm thiểu nhập liệu thủ công, quy trình chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực
Không còn tình trạng đổ lỗi, các phòng ban phối hợp trơn tru giúp tăng tốc độ hoạt động của doanh nghiệp.
AMIS
Liên thông dữ liệu giữa các chi nhánh
Lãnh đạo dễ dàng nắm bắt bức tranh toàn cảnh của tất cả các chi nhánh và cơ sở kinh doanh, phục vụ việc ra quyết định điều hành doanh nghiệp
AMIS
Khả năng kết nối với đối tác bên ngoài
Nền tảng MISA AMIS còn hỗ trợ kết nối với hàng trăm đối tác bên ngoài như Ngân hàng, Thuế, Logistics, Sàn TMĐT, Giao vận,... giúp vận hành mọi công đoạn được xuyên suốt.
Xây dựng dòng chảy
dữ liệu hợp nhất phục vụ
bức tranh toàn cảnh về
doanh nghiệp
AMIS AMIS
AMIS
Kết nối chặt chẽ các nghiệp vụ trong doanh nghiệp
Giảm thiểu nhập liệu thủ công, quy trình chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực
Các phòng ban phối hợp hiệu quả hơn. Không còn tình trạng nhân viên đổ lỗi vô căn cứ
AMIS
Liên thông dữ liệu giữa các chi nhánh
Lãnh đạo dễ dàng nắm bắt bức tranh toàn cảnh của tất cả các chi nhánh và cơ sở kinh doanh, phục vụ việc ra quyết định điều hành doanh nghiệp
AMIS
Khả năng kết nối với đối tác bên ngoài 2
Nền tảng MISA AMIS còn hỗ trợ kết nối với hàng trăm đối tác bên ngoài như Ngân hàng, Thuế, Logistics, Sàn TMĐT, Giao vận,... giúp vận hành mọi công đoạn được xuyên suốt.
250.000+ doanh nghiệp đã lựa chọn MISA
Nền tảng đáp ứng được nhu cầu quản trị của nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
AMIS
Giải thưởng đạt được

Bài viết tiêu biểu

Quản trị doanh nghiệp toàn diện
trên một nền tảng duy nhất
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng