Số hóa quy trình mua hàng

Tiết kiệm 90% thời gian nhập liệu, tối ưu chi phí mua hàng
Quản lý thủ công
  • Khó kiểm soát tiến độ thực hiện, chậm tiến độ sản xuất kinh doanh
  • Quản lý yêu cầu mua sắm rời rạc, mất nhiều thời gian lập kế hoạch mua hàng
  • Lãng phí chi phí mua hàng do không quản lý, đánh giá được nhà cung cấp
  • Không liên kết dữ liệu giữa các bộ phận nhập liệu chồng chéo
Quản lý thủ công
  • Kiểm soát tiến độ thực hiện, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh
  • Quản lý tập trung yêu cầu mua sắm, lập kế hoạch mua hàng nhanh chóng, chính xác
  • Tổng hợp báo giá giữa các nhà cung cấp và gợi ý lựa chọn phù hợp tối ưu chi phí mua hàng
  • Kết nối linh hoạt với AMIS Bán hàng, AMIS Kế toán… để trao đổi dữ liệu, tiết kiệm thời gian nhập liệu

Quản lý mua hàng đơn giản,
hiệu quả hơn với AMIS Mua hàng

AMIS Mua hàng
AMIS Mua hàng
AMIS Mua hàng

Tính năng nổi bật của AMIS Mua hàng

Kiểm soát chặt chẽ quy trình mua hàng qua các bước phê duyệt. Tự động tổng hợp số liệu báo giá của các nhà cũng cấp để gợi ý nhà cung cấp phù hợp

Đầy đủ nghiệp vụ, quy trình mua hàng

Tự động hóa quy trình mua hàng, kiểm soát các khâu qua các bước xét duyệt nghiệm ngặt.
Tùy chỉnh linh hoạt các bước phê duyệt theo nhu cầu quản lý
Đầy đủ nghiệp vụ, quy trình mua hàng
AMIS Mua hàng AMIS Mua hàng

Quản lý yêu cầu mua sắm tập trung, lập đề nghị mua hàng nhanh chóng, chính xác

Nhân viên các bộ phận dễ dàng lập yêu cầu mua sắm mọi lúc, mọi nơi qua mobile, tablet, PC… Các yêu cầu mua sắm sẽ được quản lý tập trung dễ dàng theo dõi tình trạng, tiến độ xử lý
Tự động lập đề nghị mua hàng từ một hoặc nhiều yêu cầu, mua sắm đã được duyệt giúp tối ưu thời gian nhập liệu, hạn chế sai sót
AMIS Mua hàng
AMIS Mua hàng AMIS Mua hàng

Dễ dàng đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp

Quản lý nhà cung cấp tập trung, đánh giá nhà cung cấp dựa trên lịch sử mua hàng để đưa ra lựa chọn đúng đắn
Tự động tổng hợp và so sánh báo giá giữa các nhà cung cấp để đưa ra gợi ý lựa chọn phù hợp nhất tối ưu chi phí mua hàng
AMIS Mua hàng
AMIS Mua hàng AMIS Mua hàng

Tức thời nắm bắt tiền độ mua hàng, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh

Dữ liệu mua hàng được quản lý tập trung, cập nhật số liệu tức thời giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt được tiến dộ mua hàng, ra quyết dịnh điều hành đáp ứng kịp thời như cầu sản xuất kinh doanh
AMIS Mua hàng

Kết nối hệ sinh thái MISA AMIS

Kết nối linh hoạt với AMIS Quy trình, AMIS CRM, AMIS Kế toán… số hóa toàn bộ quy trình mua hàng, đồng bộ dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác, tối ưu hóa quy trình hoạt động của danh nghiệp
AMIS Mua hàng

250.000 doanh nghiệp tin dùng MISA AMIS

enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
enterprise
Đăng ký trải nghiệm AMIS Mua hàng ngay với đầy đủ tính năng
Đăng ký trải nghiệm AMIS Mua hàng ngay với đầy đủ tính năng