ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ AMIS THÔNG TIN NHÂN SỰ
cubes

Video trải nghiệm AMIS Thông tin nhân sự

AMIS Thông tin nhân sự

Bức tranh toàn cảnh giúp nhà lãnh đạo
sử dụng, quy hoạch nguồn nhân lực hiệu quả

 • Hồ sơ nhân sự đa chiều
  Hồ sơ nhân sự
  đa chiều
 • Quản lý quá trình công tác, đào tạo
  Quản lý quá trình công tác, đào tạo
 • Quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
  Quy hoạch,
  bổ nhiệm cán bộ
 • Thủ tục đúng quy trình, nhanh chóng
  Thủ tục đúng quy trình, nhanh chóng

Tối đa hiệu suất làm việc của HR

Số hóa thông tin & thủ tục nhân sự một cách toàn diện nhất.
Quản lý vòng đời nhân viên. Tự động trích xuất báo cáo về số lượng, tình hình biến động nhân sự …
cubes
cubes

Ban lãnh đạo đưa ra chiến lược
quy hoạch, phát triển đội ngũ

Mọi thông tin nhân sự được phản ánh bằng số liệu trực quan, giúp nhà lãnh đạo đưa ra định hướng chiến lược nhân lực gắn liền định hướng phát triển kinh doanh, xây dựng đội ngũ bền vững
+20 loại báo cáo
 • Số lượng nhân viên
 • Tình hình biến động nhân sự
 • Hồ sơ năng lực của từng nhân viên trong tổ chức để quy hoạch cán bộ nguồn, xây dựng đội ngũ kế cận…
+20 loại báo cáo
cubes
AMIS Thông tin nhân sự

Nhân viên gắn bó dài lâu hơn

Nhân viên gắn bó dài lâu hơn
tick
Hài lòng hơn với những trải nghiệm công nghệ mới, giảm thiểu thủ tục nhân sự rườm rà & thời gian chờ đợi. Nhân viên gắn bó lâu dài hơn khi được bổ nhiệm, khen thưởng kịp thời
Chủ động bổ sung các thông tin cá nhân, tra cứu hồ sơ và thực hiện các thủ tục nhanh chóng
cubes

Tự động hóa quy trình ký kết hợp đồng lao động

Nhân viên gắn bó dài lâu hơn
tick
Đảm bảo tính pháp lý theo đúng quy định của Luật Lao động.
Ký kết hồ sơ lao động cùng lúc không phụ thuộc vào việc vận chuyển, luồng ký tự động.
Rút ngắn quy trình, chi phí ký và hội nhập nhân sự số…
cubes

AMIS Thông tin nhân sự – Quản lý dữ liệu nhân viên đa chiều, số hóa toàn bộ thủ tục nhân sự

AMIS Thông tin nhân sự
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ AMIS THÔNG TIN NHÂN SỰ

AMIS Thông tin nhân sự sẵn sàng cùng doanh
nghiệp bạn xây dựng đội ngũ nhân sự hạnh phúc

 • Không cần cài đặt
 • Trải nghiệm chỉ sau 2 phút tạo tài khoản
cubes
cubes