Tích hợp toàn diện

Tích hợp toàn diện
AMIS Khuyến mãi
AMIS Khuyến mại
Thiết lập, tra cứu, theo dõi
chương trình khuyến mại
Tự động áp dụng chương trình
khuyến mại lên sản phẩm
AMIS Bán hàng
AMIS Bán hàng
Tự động tiếp nhận thông tin
chương trình khuyến mại
Tự động áp dụng lên đơn hàng
AMIS Kế toán
AMIS Kế toán
Đối chiếu thông tin đơn hàng,
chương trình khuyến mại
Quản lý chứng từ và các thủ tục
liên quan

AMIS Khuyến mại
Đơn giản quy trình, tiết kiệm thời gian, bứt phá doanh thu

AMIS Khuyến mại
Tự động áp dụng 20+ chương trình
khuyến mại
Hỗ trợ 20+ loại hình khuyến mại phổ biến như chiết khấu
tiền, chiết khấu %, tặng hàng…
Thiết kế chương trình khuyến mại cho từng đối tượng khách
hàng khác nhau
Áp dụng nhiều chương trình khuyến mại cùng một lúc
AMIS Khuyến mại
Quản lý tập trung, tra cứu đơn giản,
thông tin tức thời
Dễ dàng tra cứu thông tin của tất cả các chương trình
khuyến mại
Loại bỏ rủi ro “tranh thủ” khuyến mại để tư lợi cá nhân
AMIS Khuyến mại
Hệ thống báo cáo trực quan, đa dạng
Đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mại
thông qua số liệu doanh thu chi tiết
Thông tin tức thời, đầy đủ, chính xác
Liên hệ ngay để được dùng thử
miễn phí trong 15 ngày
AMIS Khuyến mại
Đăng ký trải nghiệm