AMIS Ghi chép

Sổ ghi chép điện tử
doanh nghiệp
AMIS Ghi chép - Sổ ghi chép điện tử doanh nghiệp

Video trải nghiệm AMIS Ghi chép

Video trải nghiệm AMIS Ghi chép
Video trải nghiệm AMIS Ghi chép

Hơn 65% các doanh nghiệp hiện nay
đang lãng phí nguồn tài sản tri thức của mình

Ghi chép và lưu trữ không tập trung
Ghi chép và lưu trữ không tập trung
Biên bản họp, quy trình, quy định của doanh nghiệp khi truyền thông bằng email cho các bên liên quan dẫn đến tài liệu bị phân tán ở nhiều nơi
Lưu trữ tài liệu không tập trung dẫn đến tài liệu bị mất hoặc tốn nhiều thời gian tìm kiếm
Quản lý tài liệu không khoa học
Quản lý tài liệu không khoa học
Sử dụng tài liệu đã lỗi thời, lạc hậu vì không biết được tài liệu nào đã được cập nhật khi không có thông báo thay đổi
Quản lý tài liệu không khoa học dẫn đến mất rất nhiều thời gian khi tìm kiếm

Ghi chép và lưu trữ tài liệu tập trung, an toàn

Ghi chép và lưu trữ tài liệu tập trung, an toàn
1
Cho phép soạn thảo online mọi lúc, mọi nơi giúp nhanh chóng ghi chép lại biên bản các cuộc họp, quy trình quy định
2
Dễ dàng đính kèm file đã soạn sẵn ở nhiều định dạng khác nhau: Word, Excel, PDF,…
3
Lưu trữ tất cả loại tài liệu tập trung, an toàn với hệ thống bảo mật tiên tiến
4
Chia sẻ tài liệu nhanh chóng, an toàn với đồng nghiệp

Quản lý khoa học, tra cứu dễ dàng

Quản lý khoa học, tra cứu dễ dàng dễ dàng

Là nơi lưu trữ toàn bộ
các tài liệu, tri thức của doanh nghiệp

 • Biên bản các cuộc họp

  Biên bản các cuộc họp

 • Các chính sách quy định của doanh nghiệp...

  Các chính sách quy định
  của doanh nghiệp…

 • Hệ thống quy trình làm việc

  Hệ thống quy trình làm việc

 • Các bài học kinh nghiệm được tích lũy theo thời gian...

  Các bài học kinh nghiệm
  được tích lũy theo thời gian…

 • Sổ tay nhân viên, cẩm nang kinh doanh...

  Sổ tay nhân viên,
  cẩm nang kinh doanh…

AMIS Ghi chép – Giải pháp lưu trữ tài sản tiết kiệm, hiệu quả

AMIS Ghi chép - Giải pháp lưu trữ tài sản tiết kiệm, hiệu quả
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ AMIS GHI CHÉP

Ghi chép và lưu trữ tài liệu của bạn ngay
với AMIS Ghi chép