Ứng dụng truyền thông nội bộ

AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp

AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp

Video trải nghiệm phần mềm AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp

AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp
AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp

Lãnh đạo truyền thông tức thời, nhất quán

 • Truyền tải thông điệp, chủ trương, chính sách từ ban lãnh đạo một cách nhất quán, tập trung giúp tránh tình trạng “Tam sao thất bản”
 • Nhanh chóng gửi thông báo quan trọng từ ban lãnh đạo giúp giải quyết sự cố, khó khăn, tránh gây hoang mang tâm lý trong nội bộ
Lãnh đạo truyền thông tức thời, nhất quán

Tạo động lực thúc đẩy, phát triển con người

 • Dễ dàng truyền thông, chia sẻ những hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật, nâng cao sức khỏe, đời sống toàn thể doanh nghiệp
 • Nhân viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin, kiến thức cho nhau để phát triển kiến thức, chuyên môn
 • Tuyên dương những cá nhân, tập thể xuất sắc giúp tăng phong trào thi đua nội bộ, tạo động lực cố gắng phấn đấu
Tạo động lực thúc đẩy, phát triển con người

Truyền tải văn hóa doanh nghiệp đến từng cá nhân

 • Lưu trữ tin tức, thông tin truyền thông một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu
 • Nhân viên chủ động chia sẻ, chúc mừng với đồng nghiệp tăng tính đoàn kết, gắn bó trong nội bộ
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty luôn được thể hiện rõ ràng, nhất quán giúp nhân viên luôn thấu hiểu và thực hiện theo giá trị văn hóa dễ dàng nhất
Mạng xã hội cho doanh nghiệp giúp truyền tải văn hóa doanh nghiệp đến từng cá nhân

Nhân viên góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi với phiên bản mobile

 • Nhân viên chủ động, dễ dàng đăng tin, tạo dòng chảy thông tin liên tục trong doanh nghiệp
 • Mọi cá nhân dễ dàng cập nhật tra cứu các tin tức mới nhất của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi
 • Lãnh đạo tức thời, kiểm tra tính chính xác chỉ đạo giúp tránh sai sót trong truyền thông
Nhân viên góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi với phiên bản mobile

Tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong mỗi cá nhân

 • Truyền tải thông điệp nhất quán, tức thời

  Truyền tải thông điệp nhất quán, tức thời

 • Gắn kết mọi người lại gần nhau hơn

  Gắn kết mọi người lại gần nhau hơn

 • Công nhận những tập thể, cá nhân xuất sắc

  Công nhận những tập thể, cá nhân xuất sắc

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 • Chia sẻ tri thức cho nhau

  Chia sẻ tri thức cho nhau

 • Lưu trữ an toàn, truy cập mọi lúc, mọi nơi

  Lưu trữ an toàn, truy cập mọi lúc, mọi nơi

AMIS Mạng xã hội – Giải pháp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

AMIS Mạng xã hội - Giải pháp lan tỏa văn hóa doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DÙNG THỬ AMIS MẠNG XÃ HỘI DOANH NGHIỆP

Cùng nhau xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay với AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp