Video trải nghiệm AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp
AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp
AMIS Mạng xã hội doanh nghiệp
Lãnh đạo truyền thông tức thời, nhất quán
 • Truyền tải thông điệp, chủ trương, chính sách từ ban lãnh đạo một cách nhất quán, tập trung giúp tránh tình trạng “Tam sao thất bản”
 • Nhanh chóng gửi thông báo quan trọng từ ban lãnh đạo giúp giải quyết sự cố, khó khăn, tránh gây hoang mang tâm lý trong nội bộ
Lãnh đạo truyền thông tức thời, nhất quán
Tạo động lực thúc đẩy, phát triển con người
 • Dễ dàng truyền thông, chia sẻ những hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật, nâng cao sức khỏe, đời sống toàn thể doanh nghiệp
 • Nhân viên cùng nhau chia sẻ, trao đổi thông tin, kiến thức cho nhau để phát triển kiến thức, chuyên môn
 • Tuyên dương những cá nhân, tập thể xuất sắc giúp tăng phong trào thi đua nội bộ, tạo động lực cố gắng phấn đấu
Tạo động lực thúc đẩy, phát triển con người
Truyền tải văn hóa doanh nghiệp đến từng cá nhân
 • Lưu trữ tin tức, thông tin truyền thông một cách khoa học, dễ dàng tìm kiếm, tra cứu
 • Nhân viên chủ động chia sẻ, chúc mừng với đồng nghiệp tăng tính đoàn kết, gắn bó trong nội bộ
 • Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty luôn được thể hiện rõ ràng, nhất quán giúp nhân viên luôn thấu hiểu và thực hiện theo giá trị văn hóa dễ dàng nhất
Truyền tải văn hóa doanh nghiệp đến từng cá nhân
Nhân viên góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi với phiên bản mobile
 • Nhân viên chủ động, dễ dàng đăng tin, tạo dòng chảy thông tin liên tục trong doanh nghiệp
 • Mọi cá nhân dễ dàng cập nhật tra cứu các tin tức mới nhất của doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi
 • Lãnh đạo tức thời, kiểm tra tính chính xác chỉ đạo giúp tránh sai sót trong truyền thông
Nhân viên góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi với phiên bản mobile
Tạo nên sức mạnh từ bên trong tập thể, bên trong mỗi cá nhân
 • Truyền tải thông điệp nhất quán, tức thời
  Truyền tải thông điệp nhất quán, tức thời
 • Gắn kết mọi người lại gần nhau hơn
  Gắn kết mọi người lại gần nhau hơn
 • Công nhận những tập thể, cá nhân xuất sắc
  Công nhận những tập thể, cá nhân xuất sắc
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Chia sẻ tri thức cho nhau
  Chia sẻ tri thức cho nhau
 • Lưu trữ an toàn, truy cập mọi lúc, mọi nơi
  Lưu trữ an toàn, truy cập mọi lúc, mọi nơi
Cùng nhau xây dựng văn hóa cho doanh nghiệp của bạn ngay hôm nay với AMIS Mạng xã hội