Giải pháp cập nhật và nâng cao kiến thức thuế cho SMEs

Các quy định của pháp luật về thuế thường xuyên có sự thay đổi và điều chỉnh, điều này khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) cảm thấy băn khoăn và bối rối trước việc làm sao có thể nắm chắc hay cập nhật các kiến thức của pháp luật về thuế trong quá trình làm việc, nhằm đảm bảo tuân thủ và thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế. Ông Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành của Công ty TNHH Manabox Việt Nam đã đưa ra các giải pháp phù hợp với SMEs nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức thuế.

 

▶Tổng quan dự thảo Thông tư sửa đổi TT200/2014/TT-BTC
https://amis.misa.vn/103531/tong-quan-du-thao-sua-doi-tt200-2014-tt-btc/


▶Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán
https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/


▶10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu
https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/


▶ Khóa học Kế toán dành cho nhà quản trị
https://academy.misa.vn/ke-toan-danh-cho-nha-quan-tri


▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect