Xây dựng công tác quản trị tài chính thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp

Trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức hiện nay, việc xây dựng công tác quản trị tài chính đã trở thành một lợi thế cạnh tranh không thể bỏ qua cho doanh nghiệp. Quản trị tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng dự báo, tối ưu hóa sử dụng nguồn lực tài chính và quản lý rủi ro, từ đó đảm bảo sự ổn định và bền vững của hoạt động kinh doanh. Có được một quy trình và giải pháp quản trị tài chính tốt còn có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng và thu hút sự tin tưởng từ các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh. Trong video này, hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ ông Nguyễn Ngọc Bách – Chủ tịch Tập đoàn AsiaInvest; Chủ tịch CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam về chủ đề này.

 

▶ Ấn phẩm Business Innovation 01: Lời giải cho bài toán Quản trị tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn
https://amis.misa.vn/120328/an-pham-business-innovation-01/

 

▶ Cẩm nang kiến thức từ Diễn đàn CFO Hà Nội 2024: Định hình tương lai tài chính – Đổi mới, ứng dụng và chuyển đổi
https://ld.misa.vn/act-dinh-hinh-tuong-lai-tai-chinh-2024

 

▶ Quản trị tài chính là gì? Tổng quan về hoạt động tài chính của doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/5926/quan-tri-tai-chinh-la-gi-tong-quan-ve-hoat-dong-tai-chinh-cua-doanh-nghiep/

 

▶ Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect