Quản trị rủi ro tài chính như thế nào trước những biến động vĩ mô năm 2024?

Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2024, tình hình vĩ mô thế giới vẫn còn phức tạp và biến động khó lường. Những biến động của vĩ mô, đặc biệt liên quan tới địa chính trị, môi trường, lãi suất, tỷ giá, sự phục hồi của các đối tác xuất nhập khẩu chính… sẽ tác động không nhỏ tới tình hình kinh doanh và tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong khi đó, với bối cảnh trong nước, năm 2024 là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 nên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ dốc toàn lực cho chặng đường này.

Vậy các doanh nghiệp cần có chiến lược hoạch định tài chính và quản trị rủi ro tài chính như thế nào trước những biến động vĩ mô trong năm nay và tận dụng cơ hội bứt phá? Ông Nguyễn Quang Thuân – Chủ tịch kiêm CEO FiinGroup; Hội viên CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam – đã có cuộc chia sẻ với MISA về vấn đề này.

 

▶Ứng dụng công nghệ tối ưu công tác quản trị tài chính và khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/120142/ung-dung-cong-nghe-toi-uu-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-va-khoi-thong-dong-von-cho-doanh-nghiep/

 

▶Cẩm nang kiến thức từ Diễn đàn CFO Hà Nội 2024: Định hình tương lai tài chính – Đổi mới, ứng dụng và chuyển đổi
https://ld.misa.vn/act-dinh-hinh-tuong-lai-tai-chinh-2024

 

▶Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách chi tiết cho doanh nghiệp 2024
https://amis.misa.vn/86657/ke-hoach-ngan-sach/

 

▶Cách xây dựng báo cáo quản trị trong doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/46464/cach-xay-dung-bao-cao-quan-tri/

 

▶MISA AMIS – Phần mềm kế toán quản trị tốt nhất hiện nay
https://amis.misa.vn/39203/phan-mem-ke-toan-quan-tri/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/

 

 

Chuyên gia
MISA Connect