Làm thế nào để doanh nghiệp SMEs ứng phó với biến động trong kinh doanh?

Các doanh nghiệp SMEs phải liên tục đối mặt với rất nhiều biến động kinh doanh trong kỷ nguyên kỹ thuật số hiện nay. Vì vậy, để ứng phó với những khó khăn này, doanh nghiệp cần có chiến lược và giải pháp hiệu quả nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu rủi ro. 

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ông Đàm Xuân Lâm – Phó Tổng giám đốc phụ trách văn phòng Hà Nội, Bộ phận Kiểm toán – KPMG Việt Nam. 

Ebook 2023 – Doanh nghiệp bạn đã sẵn sàng chuyển đổi số?

https://amis.misa.vn/105809/tai-mien-phi-ebook-2023-doanh-nghiep-ban-da-san-sang-chuyen-doi-so/

10+ chiến lược tối ưu lợi nhuận doanh nghiệp SMEs trong thời kỳ suy thoá kinh tế toàn cầu

https://amis.misa.vn/106075/10-chien-luoc-toi-uu-loi-nhuan-doanh-nghiep-smes-trong-thoi-ky-suy-thoai-kinh-te-toan-cau/

10+ Mẫu kế hoạch kinh doanh trên Excel

https://amis.misa.vn/95577/tai-lieu-mau-ke-hoach-kinh-doanh/

Tổng hợp biểu mẫu Giao mục tiêu & giám sát KPI doanh số Sales

https://amis.misa.vn/93905/mau-giao-muc-tieu-giam-sat-kpi-doanh-so-sales/

9 Mẫu báo cáo bán hàng được dùng nhiều nhất tại các doanh nghiệp

https://amis.misa.vn/75131/mau-bao-cao-ban-hang/

▶Khóa học quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả

https://academy.misa.vn/quan-tri-chi-phi-hieu-qua

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

 

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect