Kiến thức Marketing – bán hàng Tổng hợp biểu mẫu Giao mục tiêu & giám sát KPI...

Xây dựng mẫu KPI là điều bắt buộc của mỗi doanh nghiệp. Mục đích là đưa ra mục tiêu công việc cần đạt được cho mỗi nhân viên, đồng thời là thước đo để đánh giá năng lực minh bạch và khách quan. Nhà quản lý căn cứ vào các chỉ số này để xem xét điều chỉnh mức thu nhập, mức lương, thưởng, phạt cho mỗi cá nhân. Thêm nữa, việc xây dựng mục tiêu bán hàng cũng để khuyến khích họ hoàn thành nhanh, hiệu quả công việc được giao.

Nhờ việc theo dõi và đánh giá thường xuyên, các nhà quản lý có cơ sở thực hiện điều chỉnh KPI cho từng nhân viên mỗi tháng hoặc quý để đảm bảo các con số này là khả thi và bám sát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và xu hướng mua sắm của khách hàng.

Doanh nghiệp cần đánh giá khách quan điểm mạnh, điểm yếu của mỗi nhân viên để điều chỉnh các chỉ tiêu KPI sao cho phát huy tốt nhất khả năng làm việc của họ để tăng doanh thu cho công ty.

Hệ thống KPI cho nhân viên kinh doanh được xây dựng càng hợp lý, phù hợp với văn hoá và tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp sẽ giúp bộ máy vận hành và phát triển của toàn tổ chức càng hoàn thiện. 

Từ thực tế này, đội ngũ biên tập của MISA đã biện soạn bộ tài liệu “Giao mục tiêu & giám sát KPI doanh số sales”

Bộ tài liệu gồm các biểu mẫu, giúp quản lý có thể dễ dàng phân bổ mục tiêu và theo dõi các chỉ số KPI như cơ hội, tỷ lệ chuyển đổi, doanh số và các chỉ số quan trọng khác của đội ngũ bán hàng, một cách trực quan và nhanh chóng. Từ đó dễ dàng đưa ra các quyết định và phương án điều chỉnh phù hợp.

Đăng ký ngay để nhận trọn bộ tài liệu miễn phí giúp nhà quản lý phân bổ và theo dõi nhân viên hiệu quả và nhanh chóng tại form dưới đây.


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]