Tài liệu - eBooks
Tài liệu – eBooks Quản lý - Điều hành
 • Theo Tổng cục Thống kê, bình quân trong 6 tháng đầu năm 2023 đã có hơn 16.000 doanh nghiệp đóng cửa hoặc tạm ngừng kinh doanh mỗi tháng. Đây là một con số không hề nhỏ, vậy câu hỏi đặt ra “Tại sao trong hàng trăm ngàn doanh nghiệp như thế chỉ...
  4 Tháng Mười, 2023
 • Hiện nay, cả nước có khoảng 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa, và hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua nhằm đáp ứng sự thay đổi trong hành vi của khách...
  20 Tháng Chín, 2023
 • Hiện nay, tất cả các ngành nghề, lĩnh vực đều đang chứng kiến sự biến đổi không ngừng của thị trường. Tốc độ số hóa và phân phối thông tin tăng nhanh kiến những mô hình, bộ máy “truyền thống” không còn đáp ứng được yêu cầu từ khách hàng....
  20 Tháng Bảy, 2023
 • “Giữa công nghệ và vận hành phải có mối liên quan với nhau. Nếu công nghệ chậm quá sẽ không phát huy được hiệu quả. Ngược trở lại, con người mà không theo kịp công nghệ thì sẽ dẫn đến chi phí vận hành rất cao“. Đây là những chia sẻ của...
  19 Tháng Năm, 2023
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn tại

AMIS Blog

×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng