Kiến thức 10+ Mẫu kế hoạch kinh doanh trên excel

Kế hoạch kinh doanh thường đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt mọi hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ nhất định. Việc xác định được một hệ thống chiến lược và kế hoạch kinh doanh thống nhất, hợp lý và linh hoạt là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn. 

Bản kế hoạch kinh doanh thường bao gồm những thông tin về doanh nghiệp như cơ cấu tổ chức, định hướng, mục tiêu kinh doanh, báo cáo tài chính hay những kế hoạch về marketing và bán hàng. 

Việc viết một kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình thực hiện mục tiêu có tính thực tế của doanh nghiệp. Người ta có thể sử dụng nó để đánh giá ý tưởng, có thể dùng nó để vay vốn tại ngân hàng, tìm kiếm cơ hội từ các nhà đầu tư.

Dưới đây là các mẫu kế hoạch kinh doanh mà các nhà quản lý có thể tham khảo:

Bộ biểu mẫu kế hoạch kinh doanh giúp nhà quản lý đưa ra mục tiêu (doanh số, chi phí,…) cũng như định hướng, cách thức để tổ chức hoạt động kinh doanh thông qua trọn bộ biểu mẫu về thị trường, khách hàng, đối thủ. Từ đó, nhà quản lý có thể đánh giá cơ hội và đưa ra các phương án phù hợp. Đăng ký ngay để nhận trọn bộ biểu mẫu kế hoạch kinh doanh tại form dưới đây.


Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]