Xây dựng chương trình: Phát triển năng lực liên tục cho đội ngũ

 

Trong doanh nghiệp, mỗi đội nhóm hiệu quả sẽ cùng nhau nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, mở rộng quy mô hàng ngày. Xây dựng đội ngũ hiệu quả nhằm thiết lập một doanh nghiệp hoạt động trơn tru. Đội ngũ bám sát mục tiêu và các giá trị văn hóa cốt lõi đã được định hướng bởi người quản lý. Vậy làm sao để liên tục phát triển năng lực cho đội ngũ của mình? Hãy cùng MISA lắng nghe những chia sẻ hữu ích từ Ông Phan Sơn về vấn đề trên.

 

– 

▶Biểu mẫu: Xây dựng chính sách tạo động lực cho nhân viên kinh doanh

https://amis.misa.vn/ld/bieu-mau-xay-dung-chinh-sach-tao-dong-luc-cho-nvkd 

 

▶Biểu mẫu: Nâng cao hiệu suất công việc – Yêu cầu tất yếu để doanh nghiệp tồn tại và bứt phá

https://amis.misa.vn/105612/hieu-suat-cong-viec/ 

 

▶Tài liệu: 9 cách quản lý nhân sự có hiệu suất kém mà nhà quản trị nên biết

 https://amis.misa.vn/101751/cach-quan-ly-nhan-su-hieu-qua/ 

 

▶Tài liệu: Tư duy lãnh đạo – Bí quyết tạo nên người lãnh đạo xuất sắc

https://amis.misa.vn/57341/huong-dan-xay-dung-co-che-tao-dong-luc-cho-doi-ngu-kinh-doanh/ 

 

▶Tài liệu: Lãnh đạo trong khủng hoảng: Nhà lãnh đạo doanh nghiệp thế hệ mới với tư duy mới – hành động mới

https://amis.misa.vn/113382/lanh-dao-trong-khung-hoang/ 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích
https://academy.misa.vn/ 

Chuyên gia
MISA Connect