Giải pháp tháo gỡ khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của SMEs hiện nay

Mặc dù nguồn vốn tín dụng đối với doanh nghiệp SMEs là 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên, được Ngân hàng Nhà nước triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ khơi thông. Nhưng thực tế, đa số các doanh nghiệp khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng, việc cho vay đối với doanh nghiệp SMEs vẫn là bài toán nan giải. 

 

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ về giải pháp hữu ích từ Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch quỹ VNS Capital

▶Tài liệu: Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp SMEs – Góc nhìn từ bộ phận Tài chính – Kế toán 

https://amis.misa.vn/106233/chuyen-doi-so-hd-tai-chinh-ke-toan/

 

▶Tài liệu: Phân tích chuyên sâu Bảng cân đối kế toán

https://amis.misa.vn/107563/phan-tich-chuyen-sau-bang-can-doi-ke-toan/ 

 

▶Tài liệu: 9 Mẫu báo cáo bán hàng được dùng nhiều nhất tại các doanh nghiệp

https://amis.misa.vn/75131/mau-bao-cao-ban-hang/ 

 

▶Ebook Tổng hợp biểu mẫu Giao mục tiêu & giám sát KPI doanh số sales

https://amis.misa.vn/93905/mau-giao-muc-tieu-giam-sat-kpi-doanh-so-sales/

 

▶Ebook Khung hướng dẫn chuyển đổi số doanh nghiệp thương mại

https://amis.misa.vn/109534/ebook-khung-huong-dan-chuyen-doi-so-doanh-nghiep-thuong-mai/

▶Ebook Hướng dẫn từ A – Z: Tăng cường hiệu quả hoạt động phân phối

https://amis.misa.vn/74933/ebook-tcbh-doanh-nghiep-phan-phoi/ 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

 

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect