Tiếp cận đúng cách để hiểu khách hàng mục tiêu

Khách hàng mục tiêu là đối tượng mang đến doanh thu, lợi nhuận và tác động trực tiếp đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong thị trường kinh doanh đầy biến động, khách hàng mục tiêu là chìa khóa vô cùng quan trọng, cần phân tích và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi triển khai chiến dịch Marketing – Bán hàng cho toàn doanh nghiệp. Trong video này, MISA mời bạn lắng nghe những chia sẻ vô cùng hữu ích về cách tiếp cận khách hàng mục tiêu cho doanh nghiệp SMEs.

 

▶Tài liệu: Khách hàng mục tiêu là gì – 5 cách xác định hiệu quả cho doanh nghiệp

https://amis.misa.vn/22948/khach-hang-muc-tieu/ 

 

Chân dung khách hàng mục tiêu là gì & 3 bước vẽ chân dung khách hàng mục tiêu

https://amis.misa.vn/17223/ve-chan-dung-khach-hang/ 

 

▶Tài liệu: Mẫu kịch bản chăm sóc khách hàng

https://amis.misa.vn/ld/mau-kich-ban-cham-soc-khach-hang 

 

▶Tài liệu: Quản lý khách hàng

https://amis.misa.vn/ld/mau-quan-ly-khach-hang 

 

▶Template: Xây dựng chân dung khác hàng

https://amis.misa.vn/ld/ebook-xay-dung-chan-dung-khach-hang 

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect