Những chiến lược giúp SMEs vượt qua thách thức, tăng trưởng vượt bậc giai đoạn 2024 – 2025

Theo dự báo của các tổ chức và các chuyên gia, giai đoạn 2024 – 2025, các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục ảnh hưởng tới triển vọng phục hồi tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, nền kinh tế trong nước cũng được dự báo sẽ đối mặt với nhiều thách thức như rủi ro lạm phát, tỷ lệ nợ xấu tăng cao, thị trường bất động sản ảm đạm, doanh nghiệp thiếu vốn, thiếu dòng tiền, thiếu hụt đơn hàng, sức ép chuyển đổi kinh tế xanh và tuân thủ các thủ tục hành chính… Vậy bối cảnh này sẽ tác động như thế nào tới hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam và các doanh nghiệp này cần phải làm gì để vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển vượt bậc? Bà Đinh Thị Thúy – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MISA; Uỷ viên thường trực BCH TW Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024; Thành viên Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 – đã có những chia sẻ hữu ích về chủ đề này.

 

Giải pháp khắc phục yếu kém trong công tác quản trị tài chính tại SMEs
https://amis.misa.vn/video/giai-phap-khac-phuc-yeu-kem-trong-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-tai-smes/

 

Quản trị rủi ro tài chính như thế nào trước những biến động vĩ mô năm 2024?
https://amis.misa.vn/video/quan-tri-rui-ro-tai-chinh-2024/

 

Chuyển đổi mô hình làm việc – Thách thức và giải pháp cho doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/84167/mo-hinh-lam-viec/

 

Xây dựng công tác quản trị tài chính thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/video/xay-dung-cong-tac-quan-tri-tai-chinh/

 

Ứng dụng công nghệ tối ưu công tác quản trị tài chính và khơi thông dòng vốn cho doanh nghiệp
https://amis.misa.vn/120142/ung-dung-cong-nghe-toi-uu-cong-tac-quan-tri-tai-chinh-va-khoi-thong-dong-von-cho-doanh-nghiep/

 

▶Tìm hiểu thêm các tài nguyên hữu ích

https://academy.misa.vn/

social
Chuyên gia
Chuyên gia
MISA Connect