• Phân hệ Công cụ dụng cụ (CCDC) trên MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý, theo dõi CCDC chi tiết đến từng bộ phận sử dụng và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ hạch toán kế toán CCDC phát sinh tại doanh nghiệp như: Ghi tăng, Ghi giảm, Điều chuyển, Điều...
  2 Tháng Tám, 2013
 • MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý tình hình nhập – xuất – tồn kho theo chủng loại, nhóm và chi tiết đến từng vật tư, hàng hóa trong nhiều kho. Phần mềm đáp ứng tất cả các phương pháp tính giá xuất kho và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu Phiếu xuất...
  2 Tháng Tám, 2013
 • Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ bán hàng từ bán việc lập báo giá, tiếp nhận đơn đặt hàng, hợp đồng của khách hàng đến việc xuất hóa đơn bán sản phẩm/dịch vụ, theo dõi, hạch toán các khoản...
  2 Tháng Tám, 2013
 • Phần mềm kế toán online MISA AMIS đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ Thu, Chi, Đối chiếu tiền gửi của nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Kế toán có thể in trực tiếp các biểu mẫu Ủy nhiệm chi từ phần mềm. Giám đốc và Kế toán dễ dàng tra cứu nhanh số...
  2 Tháng Tám, 2013
 • Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại các doanh nghiệp, MISA AMIS phát triển chuyên sâu ứng dụng AMIS Công việc – giúp nhà quản lý giao việc, theo dõi, quản lý và đánh giá công việc đã giao cho nhân viên một cách hiệu quả. Phần mềm có các chức...
  26 Tháng Bảy, 2013
 • Phần mềm quản lý nhân sự MISA AMIS Nhân sự giúp doanh nghiệp tự động hóa quy trình quản lý tiền lương, giảm thiểu được thời gian tính thuế, bảo hiểm cho cán bộ nhân sự hàng tháng. Trên phần mềm, AMIS Nhân sự cung cấp các tính năng trong nghiệp vụ...
  26 Tháng Bảy, 2013
 • Điểm ưu việt của MISA AMIS so với các phần mềm quản trị nhân sự hiện nay đó là việc nhân viên sử dụng phần mềm để lập và gửi các đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ chế độ, xin làm ngoài giờ, xin làm bù,… việc này sẽ giúp: Nhân viên không phải...
  25 Tháng Bảy, 2013
 • MISA AMIS giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các quyết định khen thưởng dành cho nhân viên hoặc các phòng ban/bộ phận trong đơn vị. Ngoài ra, còn theo dõi tình hình thực hiện của quyết định khen thưởng đó chi tiết đến từng nhân viên. >> Quản lý...
  25 Tháng Bảy, 2013
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn tại

AMIS Blog