Báo cáo quảng cáo Google là gì? Mẫu báo cáo quảng cáo Google

11/04/2023

Loading

Báo cáo quảng cáo Google Ads có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Từ đó có thể điều chỉnh chiến lược và cải thiện kết quả đạt được. Vậy báo cáo quảng cáo google là gì? Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây, đồng thời chúng tôi cũng cung cấp các mẫu báo cáo quảng cáo Google chi tiết.

1. Báo cáo quảng cáo google là gì?

Báo cáo quảng cáo Google (Google Ads report) là một tài liệu thống kê và phân tích kết quả của chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, bao gồm số lượt hiển thị, số lượt nhấp chuột, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi và nhiều thông tin khác.

Các báo cáo quảng cáo Google cung cấp cho các quảng cáo viên các thông tin quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và đưa ra các quyết định cải tiến. Ví dụ, báo cáo sẽ cho biết chiến dịch nào đang hoạt động tốt và cần tăng ngân sách, chiến dịch nào đang phát triển chậm và cần được tối ưu hóa hay phương tiện quảng cáo nào đang hiệu quả và cần được tăng cường.

Báo cáo quảng cáo Google là một công cụ quan trọng để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng Google Ads và giúp cho các quảng cáo viên có thể tối ưu hóa chiến dịch của mình để đạt được hiệu quả tối đa.

2. Các chỉ số quan trọng trong báo cáo quảng cáo google

2.1 Impression (Lượt hiển thị)

Impression đo lường số lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google hoặc trên các trang web liên kết của Google. Impression là một chỉ số quan trọng để đo lượng tương tác với quảng cáo của bạn.

2.2 Clicks (Lượt nhấp chuột)

Clicks đo lường số lần người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây là chỉ số đo lường sự tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn.

2.3 Click-through rate (Tỷ lệ nhấp chuột)

Click-through rate (CTR) là tỷ lệ giữa số lượt nhấp chuột trên số lượt hiển thị của quảng cáo, được tính theo công thức: (Lượt nhấp chuột / Lượt hiển thị) x 100%. CTR đo lường hiệu quả của quảng cáo của bạn để thu hút sự chú ý của người dùng.

2.4 Cost (Chi phí)

Cost đo lường tổng chi phí quảng cáo của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ số đo lường chi phí tổng thể của chiến dịch quảng cáo của bạn.

2.5 Cost per click (Chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột)

Cost per click (CPC) là chi phí trung bình cho mỗi lượt nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. CPC được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho số lượt nhấp chuột.

2.6 Conversion (Chuyển đổi)

Conversion đo lường số lần mà người dùng thực hiện một hành động mong muốn trên trang web của bạn, như đăng ký, mua hàng hoặc tải xuống. Đây là chỉ số đo lường hiệu quả của quảng cáo của bạn để tạo ra kết quả mong muốn.

2.7 Conversion rate (Tỷ lệ chuyển đổi)

Conversion rate (CVR) là tỷ lệ giữa số lần chuyển đổi và số lượt nhấp chuột, được tính theo công thức: (Số lần chuyển đổi / Số lượt nhấp chuột) x 100%. CVR đo lường khả năng của quảng cáo để chuyển đổi lượt nhấp chuột thành kết quả mong muốn.

2.8 Average position (Vị trí trung bình)

Average position đo lường vị trí trung bình của quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc trên các trang web liên kết của Google. Đây là chỉ số đo lường vị trí của quảng cáo của bạn trong danh sách kết quả tìm kiếm.

2.9 Quality Score (Điểm chất lượng)

Quality Score là một chỉ số đánh giá hiệu quả của từ khóa quảng cáo của bạn. Điểm chất lượng của từ khóa được xác định bởi mức độ tương quan giữa từ khóa và quảng cáo của bạn, trang đích và trang web của bạn, và tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của quảng cáo của bạn.

2.10 Ad Rank (Xếp hạng quảng cáo)

Ad Rank là một chỉ số đánh giá độ ưu tiên của quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Ad Rank được tính bằng cách nhân Quality Score của từ khóa và mức độ cạnh tranh của bạn với giá chào bán của bạn.

2.11 Return on Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) là tỷ lệ giữa lợi nhuận thu được và tổng chi phí quảng cáo. Đây là chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn.

2.12 Cost per Acquisition (CPA)

Cost per Acquisition (CPA) là chi phí trung bình cho mỗi lần chuyển đổi. CPA được tính bằng cách chia tổng chi phí quảng cáo cho số lần chuyển đổi.

3. Vai trò của báo cáo quảng cáo Google

Báo cáo quảng cáo Google Ads có vai trò rất quan trọng trong việc quản lý và đánh giá hiệu quả của chiến dịch quảng cáo trên Google Ads. Các báo cáo này giúp cho nhà quảng cáo có cái nhìn tổng quan về hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của mình, từ đó có thể điều chỉnh chiến lược và cải thiện kết quả đạt được.

Cụ thể, vai trò của báo cáo quảng cáo Google Ads bao gồm:

 1. Đo lường hiệu quả quảng cáo: Báo cáo giúp đo lường các chỉ số quan trọng như lượt hiển thị, lượt nhấp chuột, chi phí, tỷ lệ chuyển đổi, v.v. Điều này giúp nhà quảng cáo biết được chiến dịch của mình đang hoạt động như thế nào và có đưa ra kết quả như mong đợi hay không.
 2. Đánh giá đối thủ: Báo cáo cũng cung cấp thông tin về các chiến dịch quảng cáo của đối thủ, giúp nhà quảng cáo hiểu được thị trường và có thể đưa ra các chiến lược cạnh tranh hiệu quả.
 3. Điều chỉnh chiến lược: Dựa trên các báo cáo quảng cáo, nhà quảng cáo có thể điều chỉnh chiến lược của mình để tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo và đạt được mục tiêu kinh doanh.
 4. Báo cáo cho đối tác: Nếu nhà quảng cáo thuê các đối tác quản lý chiến dịch quảng cáo, các báo cáo này cũng là công cụ quan trọng để theo dõi hoạt động của đối tác và đánh giá hiệu quả của họ.

Xem thêm: Mục tiêu của quảng cáo và những lưu ý khi thực hiện chiến dịch quảng cáo

4. Các loại báo cáo quảng cáo Google Ads

Có rất nhiều loại báo cáo quảng cáo Google Ads khác nhau để bạn có thể theo dõi, đánh giá và tối ưu chiến dịch quảng cáo của mình. Dưới đây là một số loại báo cáo phổ biến:

 1. Báo cáo hiệu suất quảng cáo (Advertising Performance Report): Đây là loại báo cáo cơ bản nhất để theo dõi hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn, bao gồm các chỉ số như lượt nhấp chuột, CTR, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 2. Báo cáo từ khóa (Keyword Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của từ khóa và nhóm quảng cáo trong chiến dịch của bạn, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 3. Báo cáo quảng cáo (Ad Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các quảng cáo riêng lẻ trong chiến dịch của bạn, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 4. Báo cáo định vị (Placement Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các vị trí quảng cáo trên trang web khác nhau, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 5. Báo cáo đối tượng (Audience Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các nhóm đối tượng mà bạn đang nhắm đến với chiến dịch quảng cáo của mình, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi.
 6. Báo cáo thời gian (Time Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo của mình theo thời gian, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi trong khoảng thời gian cụ thể.
 7. Báo cáo định dạng (Format Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các định dạng quảng cáo khác nhau, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi loại định dạng quảng cáo như hình ảnh, video hay văn bản.
 8. Báo cáo mục tiêu (Goal Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu của chiến dịch quảng cáo của mình, bao gồm các chỉ số như số lượt chuyển đổi, doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi và giá trị đơn hàng trung bình.
 9. Báo cáo định dạng thiết bị (Device Report): Báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của chiến dịch quảng cáo trên các thiết bị khác nhau, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi loại thiết bị như máy tính để bàn, điện thoại thông minh và máy tính bảng.
 10. Báo cáo từ khóa bỏ qua (Search terms Report): Loại báo cáo này giúp bạn xem các từ khóa mà người dùng đã tìm kiếm để tìm thấy quảng cáo của bạn. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về các từ khóa đã kích hoạt quảng cáo của bạn và tỷ lệ chuyển đổi của từng từ khóa.
 11. Báo cáo định dạng trang đích (Landing Page Report): Loại báo cáo này giúp bạn theo dõi hiệu suất của các trang đích mà quảng cáo của bạn đưa người dùng đến, bao gồm các chỉ số như số lần hiển thị, số lần nhấp chuột, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi cho mỗi trang đích.

Tùy thuộc vào mục đích và chiến lược quảng cáo của bạn, bạn có thể chọn báo cáo phù hợp để giúp bạn theo dõi và tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch quảng cáo của mình trên Google Ads.

5. Thu thập, xử lý data từ nguồn quảng cáo Google 

Nếu theo dõi báo cáo để tỷ lệ chuyển đổi là lượt nhấp chuột, lượt hiển thị… nhà quảng cáo có thể xem trên studio báo cáo của Google. Tuy nhiên với các Marketer thực hiện đa chiến dịch, đa nền tảng với cả kênh inbound và outbound và muốn theo dõi đến chất lượng lead, thậm chí là doanh thu mang về thì có một phần mềm tích hợp khác là MISA AMIS aiMarketing

Phần mềm này cho phép nhà quảng cáo theo dõi Lead từ các nguồn quảng cáo để giám sát chất lượng nguồn khách hàng tiềm năng mang về. Marketing chủ động dõi kết quả, chủ động tối ưu quảng cáo qua việc theo dõi hành trình khách hàng đi từ lead đến bán thành công.

Báo cáo nguồn gốc khách hàng từ các kênh trên MISA AMIS aiMarketing
Báo cáo nguồn gốc khách hàng từ các kênh trên MISA AMIS aiMarketing
Báo cáo hiệu quả cụ thể từng kênh Marketing
Báo cáo hiệu quả cụ thể từng kênh Marketing

Việc theo dõi báo cáo hiệu quả các kênh quảng cáo trên một nền tảng thống nhất giúp Marketer có một cái nhìn tổng quan về các chiến dịch từng kênh, so sánh dễ dàng từ đó có hoạt động phân bổ chi phí hợp lý.

MISA AMIS aiMarketing là nền tảng tích hợp All in one giúp Marketer dễ dàng theo dõi hiệu quả chiến dịch, tối ưu hóa phòng Marketing. Để trải nghiệm Miễn phí phần mềm này, mời bạn Đăng Ký Tại Đây.

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thu thập, xử lý data từ các nguồn quảng cáo?Dùng thử MISA AMIS aiMarketing miễn phí ngay!

6. Mẫu báo cáo Google Ads chi tiết

Dưới đây là mẫu báo cáo Google Ads đầy đủ giúp các nhà quản lý theo dõi nhanh tổng các chỉ số cơ bản đạt được từ tất cả các chiến dịch đang chạy.

Nguồn: dashthis.com
Nguồn: dashthis.com
Nguồn: dashthis.com
Nguồn: dashthis.com
Nguồn: dashthis.com
Nguồn: dashthis.com

7. Tổng kết

Như vậy, qua bài viết trên MISA AMIS đã cung cấp tới bạn những thông tin chi tiết về báo cáo quảng cáo Google. Qua đó, nêu ra vai trò của chúng cũng như cung cấp các mẫu báo cáo Google Ads chi tiết. Hy vọng những thông tin này mang đến kiến thức hữu ích giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả chiến lược quảng cáo trên Google Ads.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 1 Trung bình: 5]
Chủ đề liên quan
Bài viết liên quan
Xem tất cả