Quản lý - điều hành Quản trị công việc - dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chức năng, nhiệm...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là bộ phận “đầu não” trong một dự án xây dựng, đóng vai trò chính trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về hoạt động thi công và đầu ra của dự án đó. Pháp luật Việt Nam đã ban hành các văn bản pháp luật quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mời bạn đọc cùng MISA AMIS tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là gì?

Trong quản lý dự án nói chung, Ban Quản lý dự án đóng vai trò quan trọng và là bộ phận gồm nhiều cá nhân được thành lập bởi cơ quan, chủ thể có thẩm quyền, nhằm nghiên cứu và thực hiện các hoạt động từ khâu lập kế hoạch đến vận hành, giám sát, quản lý dự án đó ở nhiều khía cạnh.

Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ áp dụng những kiến thức, kỹ năng, công cụ liên quan và phù hợp vào mọi hoạt động của dự án nhằm đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn, mục đích đã được đề ra trước đó.

TẶNG BẠN TEMPLATE MẪU QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Chức năng của Ban Quản lý dự án

Từ khi được thành lập, Ban Quản lý dự án xây dựng sẽ đảm nhiệm các chức năng xuyên suốt từ khâu chuẩn bị dự án cho đến khi kết thúc và nghiệm thu dự án, đó là trực tiếp quản lý dự án gồm các hoạt động như lập kế hoạch dự án, tổ chức, giám sát, thực hiện dự án và một số công việc khác cho chủ đầu tư.

Các hoạt động trên của Ban Quản lý dự án xây dựng đều nhằm mục tiêu đảm bảo dự án được thực hiện theo đúng tiến độ, không vượt phạm vi ngân sách đã được xét duyệt bởi cấp có thẩm quyền, và đạt chỉ tiêu về chất lượng cũng như các mục tiêu cụ thể đã đề ra đối với dự án. Đồng thời, Ban Quản lý dự án còn có nhiệm vụ đảm bảo về tính hiệu quả kinh tế, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và tính khả thi của dự án.

Tính toán chi phí của dự án xây dựng
Tính toán chi phí của dự án xây dựng

Các chức năng chính của Ban Quản lý dự án xây dựng có thể kể đến như:

 • Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
 • Tuân thủ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng năm 2014 và quy định của pháp luật có liên quan.
 • Nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và các hợp đồng tư vấn xây dựng khác khi có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
 • Thực hiện bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư.
 • Nhận ủy thác quản lý dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và các hợp đồng tư vấn xây dựng khác khi có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.

Với tất cả các chức năng nêu trên, Ban Quản lý dự án có chức năng chính là quản lý trực tiếp dự án, quyết định đến tính hiệu quả về kinh tế, sự thành công, đạt được mục tiêu đã đề ra đối với mỗi dự án xây dựng trong thực tiễn.

2. Nhiệm vụ của ban quản lý dự án

nhiệm vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nhiệm vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án sẽ có những nhiệm vụ chính sau đây:

 • Tiến hành các thủ tục giao nhận đất, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị mặt bằng xây dựng, xin giấy phép xây dựng,… để chuẩn bị cho việc bắt đầu xây dựng công trình.
 • Lập hồ sơ dự án gồm: dự toán ngân sách, thiết kế, tổng hợp dự toán xây dựng công trình để cấp có thẩm quyền tiến hành thẩm định, phê duyệt.
 • Lập hồ sơ mời dự thầu, tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; chuẩn bị hồ sơ để Trưởng Ban Quản lý dự án ký kết hợp đồng với các nhà thầu.
 • Quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, chi phí xây dựng của dự án.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền trong đơn vị Chủ thầu đã thành lập Ban quản lý dự án về chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án trong Quyết định thành lập.
 • Báo cáo kịp thời nếu xét thấy bên nhận thầu làm không đúng hoặc không đạt yêu cầu theo quy định của công tác nghiệm thu; đề xuất, kiến nghị xử lý theo đúng luật định.
 • Kiến nghị với chủ đầu tư và Hội đồng quản trị những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình hoặc đảm bảo tiến độ thi công (kể cả việc thay thế hoặc sửa đổi những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng kinh tế nếu cần thiết).
 • Giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu, tổng quyết toán xây dựng phần công trình đã hoàn thành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo nội dung nêu trên thì Ban Quản lý dự án được thành lập với nhiệm vụ chính để: giao làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng và thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án, tham gia tư vấn quản lý dự án khi cần thiết.

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN VỚI BỘ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH MISA AMIS

3. Trách nhiệm của ban quản lý dự án

 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 68 của Luật xây dựng năm 2014, trực tiếp quản lý đối với những dự án do người quyết định đầu tư giao và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 của Luật xây dựng năm 2014.
 • Bàn giao công trình cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành, khai thác sử dụng; trường hợp cần thiết được người quyết định đầu tư giao thì trực tiếp quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình.
 • Thực hiện tư vấn quản lý dự án đối với dự án khác khi có yêu cầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 70 của Luật xây dựng năm 2014.
Trách nhiệm của ban quản lý dự án
Trách nhiệm của ban quản lý dự án
Bạn gặp khó khăn trong quản lý dự án xây dựngTHAM KHẢO NGAY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN MISA AMIS

III. MISA AMIS Văn phòng số – Bộ giải pháp hỗ trợ quản lý dự án toàn diện, chính xác

Một trong những khó khăn lớn nhất khi quản lý dự án là nắm bắt tiến độ, cập nhất báo cáo đa chiều và phế duyệt nhanh chóng để các bộ phận phối hợp nhịp nhàng cùng nhau. Nếu không, doanh nghiệp không chỉ lãng phí nhiều thời gian, công sức mà còn thường xuyên bị chậm tiến độ, chậm bàn giao cho khách hàng.

Thấu hiểu điều đó, MISA AMIS Văn phòng số tích hợp 8 phần mềm tiện ích trên một nền tảng để giúp doanh nghiệp tối ưu công tác quản lý dự án bằng cách:

 • HỘI TỤ DỮ LIỆU TẬP TRUNG, không phân mảnh dữ liệu, không nhập liệu chồng chéo trên nhiều hệ thống
 • TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ: MISA AMIS WeSign giúp các trưởng bộ phận, người quản lý ký tài liệu tiện lợi, nhanh chóng ở bất kỳ đâu, loại bỏ tình trạng ký giấy, in ấn liên tục
 • TĂNG NĂNG SUẤT & HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC: Tự động giao việc và cập nhật tiến độ công việc trên phần mềm MISA AMIS Công việc, hệ thống báo cáo đa chiều cho phép quản lý đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên
 • TỐI ƯU QUY TRÌNH PHỐI HỢP công việc liên phòng ban liền mạch với MISA AMIS Quy trình, giảm thời gian chờ đợi, tăng năng suất và tốc độ phục vụ khách hàng
 • CHỦ ĐỘNG ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH: Dữ liệu được quản lý tập trung nên người quản lý dễ dàng ra quyết định chính xác hơn khi phân tích lại dữ liệu trên sẵn có
 • CỘNG TÁC THÔNG MINH, KIẾN TẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP SỐ: Nhân sự chủ động giao tiếp, cộng tác TRÊN 1 NỀN TẢNG, có thể kết nối với các nghiệp vụ khác nhau trong doanh nghiệp như Kế toán, Bán hàng, Nhân sự…

IV. Tạm kết

Một dự án xây dựng có được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng mục tiêu và các tiêu chí về tính hiệu quả kinh tế, tính hợp pháp… hay không phụ thuộc rất nhiều vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và việc Ban Quản lý thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. 

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 2 Trung bình: 4]