Kiến thức nhân sự Lương và phúc lợi Cách tính lương ngày lễ – HR và người lao động cần...

Theo Luật Lao Động, người lao động được nghỉ các ngày lễ tết và hưởng lương trong những ngày này. Tuy nhiên cách tính lương ngày lễ như thế nào thì không phải ai cũng nắm chắc. Hãy cùng MISA AMIS HRM tìm hiểu thêm về tính lương nghỉ lễ, nghỉ bù trong bài viết dưới đây.

1. Các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm theo quy định pháp luật

Tại mỗi quốc gia, số lượng ngày nghỉ lễ và thời gian nghỉ lễ là không giống nhau. Điều này phụ thuộc vào phong tục, tập quán, quy định mỗi nơi. Thông thường các nước sẽ cho người lao động nghỉ vào các dịp như ngày lễ trọng đại của quốc gia, ngày kỷ niệm quan trọng của quốc tế, ngày lễ tôn giáo truyền thống, ngày tết theo dương lịch, ngày tết cổ truyền… 

Tương tự như vậy tại Việt Nam, các ngày nghỉ lễ tết đã được quy định cụ thể trong Bộ Luật Lao Động 2019. Nếu người lao động vẫn đi làm hoặc tăng ca trong những ngày này thì họ sẽ được hưởng chế độ tính lương khác ưu ái hơn so với ngày thường.

cách tính lương ngày lễ
Mỗi quốc gia quy định các ngày nghỉ lễ riêng biệt

Tính đến thời điểm 2024, người lao động tại Việt Nam được nghỉ tổng cộng 11 ngày trong năm. Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật lao động 2019, các ngày nghỉ đó là:

 • Tết Dương lịch: nghỉ 01 ngày vào 01/01 dương lịch
 • Tết Âm lịch: nghỉ 05 ngày 
 • Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 01 ngày vào 10/03 âm lịch
 • Ngày Chiến thắng: nghỉ 01 ngày vào 30/4 dương lịch
 • Ngày Quốc tế lao động: nghỉ 01 ngày vào 01/05 dương lịch
 • Ngày Quốc khánh Việt Nam: nghỉ 02 ngày vào 02/09 và ngày liền kề trước hoặc sau

Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việc Nam, họ sẽ được nghỉ thêm 01 ngày Quốc khánh nước họ và 01 ngày tết cổ truyền dân tộc.

Theo quy định mới nhất về nghỉ lễ, người lao động được nghỉ làm việc vào các ngày trên và vẫn được hưởng nguyên lương.

Quản lý ngày công, ngày nghỉ lễ, nghỉ phép toàn diệnDùng thử miễn phí AMIS Chấm Công

2. Đi làm vào ngày lễ, người lao động được hưởng lương như thế nào?

Người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong ngày lễ. Tuy nhiên nếu nhân viên vẫn đi làm thì doanh nghiệp sẽ tính lương ra sao?

Điều 98 Bộ Luật Lao Động 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động bằng cách quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động. Cụ thể:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

cách tính lương ngày lễ
Tùy thuộc vào doanh nghiệp, tính chất công việc, một số người lao động cần làm việc trong ngày lễ tết

>>> Xem thêm: Cách tính lương giáo viên các cấp theo nghị quyết

3. Cách tính lương ngày lễ mới nhất

3.1 Cách tính lương ngày lễ với người hưởng lương theo thời gian vào ban ngày

Người lao động hưởng lương theo thời gian sẽ nhận lương cơ bản dựa trên thời gian làm việc. Nếu họ làm việc vào lễ tết, họ sẽ được trả lương làm thêm giờ theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ  làm thêm

Để áp dụng công thức chính xác, bạn cần hiểu rõ hơn quy định về các khoản tiền:

Tiền lương theo giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: được tính bằng cách lấy tiền lương thực trả của công việc đang làm của ngày, tháng, tuần người lao động làm thêm giờ, chia cho tổng số giờ thực tế làm việc

 • Tiền lương thực trả không gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm vào ban đêm, tiền lương lễ tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định, tiền thưởng theo quy định, tiền thưởng sáng kiến, tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ, hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.
 • Tổng số giờ làm việc thực tế không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng, không quá số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật, không tính giờ làm thêm.

Mức ít nhất bằng 300% được áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

>>> Xem thêm: 13 Cách tính lương phổ biến trong doanh nghiệp

3.2 Cách tính lương ngày lễ với người hưởng lương theo sản phẩm

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm sẽ nhận được lương cơ bản dựa trên số lượng sản phẩm và giá trị được thỏa thuận cho mỗi sản phẩm. Nếu họ làm việc ngoài giờ vào dịp lễ tết để tăng sản lượng hoặc khối lượng sản phẩm, họ sẽ được trả thêm lương làm thêm giờ. Công thức tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số sản phẩm làm thêm

Trong công thức trên:

 • Mức ít nhất 300% được áp dụng khi người lao động làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.
 • Nếu làm thêm vào ngày lễ, tết trùng ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo ngày nghỉ lễ, tết.
 • Nếu làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù lễ tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ theo ngày nghỉ hàng tuần.
cách tính lương ngày lễ
Công nhân viên tại nhà máy, công xưởng làm việc lễ tết được hưởng lương cao hơn ngày thường 300%

Trong trường hợp làm thêm vào kỳ nghỉ lễ, tết và vào ban đêm thì công thức tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm vào ban đêm

3.3 Cách tính lương ngày lễ trùng ngày nghỉ

Trên thực tế có nhiều đợt nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ cuối tuần. Để tính lương cho người lao động trong trường hợp này, doanh nghiệp hãy áp dụng công thức sau:

Lương ngày lễ Tiền lương theo hợp đồng lao động / Số ngày làm việc bình thường trong tháng x Số ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương

Trong đó:

Tiền lương theo hợp đồng lao động là khoản tiền đã được thỏa thuận, là căn cứ để trả lương cho ngày nghỉ lễ, tết theo quy định.

Số ngày làm việc bình thường trong tháng là số ngày công thực tế của người lao động trong tháng đó.

Số ngày nghỉ lễ, tết có hưởng lương là số ngày người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương theo quy định.

3.4 Cách tính lương ngày nghỉ bù

Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được nghỉ bù cho ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Điều này đã được quy định tại Khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động 2019. 

Nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ bù thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần – căn cứ Khoản 3 Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ hàng tuần sẽ được hưởng 200% so với ngày làm việc bình thường. 

cách tính lương ngày lễ
Trong năm có nhiều dịp nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù

Bạn đọc có thể tham khảo ví dụ sau để dễ hình dung hơn:

Chị A làm việc tại Công ty cổ phần X có mức lương 530.000 đồng/ngày. Dịp lễ 2/9 được nghỉ tổng cộng 03 ngày, trong đó có 02 ngày nghỉ Quốc khánh theo quy định và thêm 01 ngày nghỉ bù cho ngày nghỉ hàng tuần. Chị A nghỉ 02 ngày và làm việc 01 ngày. Tiền lương làm việc 01 ngày đó của chị A được tính như sau:

530.000 x 200% = 1.060.000 đồng/ngày

4. Kết luận

Trong kỳ nghỉ lễ, tết, người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương. Nếu người lao động đi làm sẽ được tính lương cao hơn ngày làm việc thông thường. Chính sách này giúp đảm bảo công bằng và quyền lợi cho người lao động. Với những công thức trên hy vọng bạn đã hiểu rõ về cách tính lương ngày lễ áp dụng theo quy định hiện nay.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]