Kiến thức nhân sự Lương và phúc lợi Bậc lương là gì? Điều kiện và thủ tục nâng bậc lương...

Bậc lương đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng bảng lương của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, vừa đảm bảo tuân thủ pháp luật, vừa công bằng người lao động. Trong bài viết dưới đây, MISA AMIS HRM sẽ giải đáp về bậc lương là gì và những thông tin quan trọng liên quan đến bậc lương.

Mẫu phiếu lương

Tải miễn phí – Tổng hợp Mẫu Phiếu Lương Dành riêng cho HR

1. Bậc lương là gì?

Bậc lương là từ thường được thấy trong các ngạch lương, đại diện cho mức thăng tiến lương khác nhau của người lao động. Thông thường, người lao động sẽ có từ 5 đến 10 bậc lương. Đồng thời, mỗi bậc lương sẽ tương ứng với một hệ số lương cụ thể.

Mỗi ngạch lương sẽ có một số bậc lương xác định đi từ mức thấp nhất đến mức cao nhất, điều này là để đảm bảo tính công bằng, hợp lý và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Có một số yếu tố ảnh hưởng đến số lượng bậc lương bao gồm:

4 Yếu tố ảnh hưởng đến nâng bậc lương trong doanh nghiệp và tổ chức
4 Yếu tố ảnh hưởng đến nâng bậc lương trong doanh nghiệp và tổ chức
 • Quan điểm trả lương của tổ chức hoặc doanh nghiệp.
 • Sự chênh lệch giữa mức lương tối thiểu và mức lương tối đa cho từng vị trí công việc.
 • Tiêu chuẩn về mức độ đào tạo và độ khó của công việc
 • Yêu cầu về mức độ đào tạo và độ phức tạp của công việc.

2. Điều kiện xem xét nâng bậc lương cụ thể

Quy định về điều kiện xét nâng bậc lương cho người lao động có sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Dưới đây là mô tả điều kiện nâng bậc lương tại cả hai loại tổ chức.

2.1 Đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp

Điều kiện xét nâng bậc lương phụ thuộc vào chính sách trả lương của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn khuyến khích tinh thần làm việc, số lượng bậc lương sẽ ít. Ngược lại, nếu trả lương theo quan điểm công bằng, số lượng bậc lương sẽ nhiều hơn.

Điều kiện xét nâng bậc lương cũng phụ thuộc vào quy chế nâng lương của doanh nghiệp. Tuy nhiên thông thường, các doanh nghiệp sẽ xem xét nâng bậc lương dựa trên năng lực và hiệu suất lao động của từng cá nhân. Những điều kiện xét duyệt cụ thể bao gồm:

3 Điều kiện quan trong để xết duyệt nâng bậc lương cho người lao động
3 Điều kiện quan trong để xết duyệt nâng bậc lương cho người lao động
 • Thường xuyên hoàn thành công việc được giao. Đồng thời, đảm bảo số lượng và chất lượng theo hợp đồng đã ký với doanh nghiệp.
 • Đạt được thành tích nổi bật trong sự nghiệp và có đóng góp giá trị đáng kể cho cộng đồng.
 • Đã cống hiến lâu năm và không vi phạm các quy định về kỷ luật lao động theo quy định của doanh nghiệp và Bộ Lao động.

Nhìn chung, điều kiện xét nâng bậc lương cho người lao động sẽ tuân theo quy định của từng doanh nghiệp cũng như chính sách phúc lợi của doanh nghiệp đó.

>>> Xem thêm: Lương 3P là gì? Cách trả lương cho nhân viên chính xác nhất

2.2 Đối với người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước

Trong trường hợp cán bộ, công chức, và viên chức chưa được xếp vào bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức hoặc trong chức danh nghề nghiệp, có thể được xem xét nâng một bậc lương thường xuyên nếu đáp ứng các điều kiện liên quan đến thời gian giữ bậc lương trong ngạch hoặc chức danh. Điều kiện này được quy định trong Thông tư 08/2013/TT-BNV, theo các quy định sau:

Về thời gian tiểu chuẩn giữ bậc lương

 • Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa đạt bậc lương cuối trong bảng lương của chuyên gia cao cấp thì sau 5 năm (60 tháng) giữ bậc lương, chuyên gia cao cấp có thể được xem xét nâng một bậc lương.
 • Đối với các ngạch và chức danh yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng trở lên: Nếu chưa đạt bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc chức danh thì sau 3 năm (36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc chức danh, cán bộ có thể được xét nâng một bậc lương.
 • Đối với các ngạch và chức danh trình độ từ trung cấp trở xuống và nhân viên phục vụ: Nếu chưa đạt bậc lương cuối trong ngạch hoặc chức danh, sau 2 năm (24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc chức danh, cán bộ có thể được xét nâng một bậc lương.

Những tiêu chí được phép nâng bậc lương thường xuyên

(1) Đối với cán bộ và công chức:

 • Đạt mức đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ nhưng có hạn chế về năng lực trở lên.
 • Không vi phạm các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, giáng chức hoặc cách chức.

(2) Đối với viên chức cũng như người lao động khác:

 • Đạt được mức đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
 • Không vi phạm các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức.

>>> Xem thêm: 12 phần mềm chấm công miễn phí và tốt nhất hiện nay

3. Thủ tục nâng lương theo pháp luật hiện hành

Dựa trên các quy định, đơn vị sẽ lập danh sách những người dự kiến được xét nâng bậc lương thường xuyên và Thủ trưởng đơn vị sẽ trao đổi với cấp ủy, ban chấp hành công đoàn.

Danh sách này sẽ được công khai niêm yết bởi Thủ trưởng đơn vị, và các vướng mắc của công chức, viên chức cũng như người lao động trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên sẽ được giải quyết (nếu có). Thời gian niêm yết danh sách sẽ không quá 10 ngày làm việc.

Chuẩn bị hồ sơ tiến hành nâng bậc lương thường xuyên

Trên cơ sở danh sách công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn, hồ sơ sẽ bao gồm các tài liệu sau:

Cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ để nâng bậc lương ?
Cần chuẩn bị những gì trong hồ sơ để nâng bậc lương ?
 • Tờ trình của cơ quan hoặc đơn vị đề xuất việc nâng bậc lương thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tờ trình này cần liệt kê rõ đối tượng được đề xuất nâng bậc lương thường xuyên và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.
 • Biên bản họp trao đổi và thống nhất với cấp ủy Đảng và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về việc nâng bậc lương thường xuyên.
 • Quyết định nâng bậc lương trước đó tính theo thời gian gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức.
 • Quyết định bổ nhiệm hoặc phê chuẩn chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý).
 • Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp, cũng như quyết định chuyển xếp ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp mới (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức.

Chuẩn bị hồ sơ tiến hành nâng lương trước thời hạn

Hồ sơ nâng bậc lương trước thời hạn được xem xét dựa trên thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và bao gồm các tài liệu sau:

(1) Tờ trình

 • Tờ trình của cơ quan hoặc đơn vị đề xuất việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
 • Tờ trình này cần liệt kê rõ đối tượng được đề xuất nâng bậc lương trước thời hạn và đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 2 của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ.
 • Tờ trình cũng cần nêu tỷ lệ phần trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số lực lương lao động được trả lương của cơ quan hoặc đơn vị tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

(2) Biên bản họp trao đổi và thống nhất

 • Biên bản họp trao đổi và thống nhất với cấp ủy Đảng và Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do đã có những biểu hiện/ thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ.
 • Biên bản này cần nêu rõ tỷ lệ phần trăm số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phê duyệt nâng bậc lương trước thời hạn trên tổng số lực lượng lao động được trả lương của cơ quan hoặc đơn vị tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

(3) Quyết định công nhận (hoặc tặng thưởng) thành tích xuất sắc từ cấp có thẩm quyền.

(4) Quyết định nâng bậc lương trước đó theo thời gian gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức.

(5) Quyết định bổ nhiệm hoặc phê chuẩn chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý gần nhất của cán bộ, công chức, viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm nhận chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý).

(6) Quyết định về bổ nhiệm ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp, hoặc quyết định về chuyển xếp ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp mới (nếu có) của cán bộ, công chức, viên chức.

(7) Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hoặc đơn vị.

4. Ứng dụng AMIS Tiền lương trong xây dựng chính sách lương toàn diện cho doanh nghiệp

AMIS Tiền lương là phần mềm hỗ trợ xử lý lương chuyên nghiệp được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam tin dùng trong quản lý và xây dựng chính sách lương. Sản phẩm là 1 trong 13 phân hệ con của phần mềm nhân sự MISA AMIS HRM và do Công ty Cổ phần MISA – Doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán phát triển.

HR và Kế toán lương dùng AMIS Tiền lương để tạo Báo cáo quỹ lương và theo dõi công nợ cho doanh nghiệp
HR và Kế toán lương dùng AMIS Tiền lương để tạo Báo cáo quỹ lương và theo dõi công nợ cho doanh nghiệp

Được thiết kế đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp trên 100 nhân sự có nhiều công thức lương- thưởng phức tạp, dưới đây là các tính năng tiện ích của AMIS Tiền lương:

 • Khai báo rõ ràng về chính sách lương, các khoản phụ cấp và khấu trừ.
 • Hệ thống sẽ cung cấp tính năng tính lương tự động với các công thức gợi ý hoặc tùy chỉnh công thức như trong Excel.
 • Báo cáo phân tích thu nhập và phúc lợi sẽ được tạo ra tự động, giúp cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập, các khoản phụ cấp.
Xây dựng bảng lương, gửi phiếu lương cá nhân dễ dàng với AMIS Tiền lương
Xây dựng bảng lương, gửi phiếu lương cá nhân dễ dàng với AMIS Tiền lương
 • Giúp nhân viên xác nhận phiếu lương ngay trên di động, tiện lợi và linh hoạt ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Nhân viên có thể tự chủ động so sánh bảng lương với số công thực tế mà họ đã làm việc.
 • Thực hiện theo dõi toàn diện về tình hình chi trả lương.
 • Phát triển chính sách thu nhập và đãi ngộ phù hợp cho từng vị trí, năng suất làm việc và thâm niên của nhân viên.
 • Điều chỉnh lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ định kỳ để đảm bảo sự cân bằng giữa lợi ích của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân viên.
Quy trình nghiệp vụ tính lương trên Phần mềm AMIS Tiền lương
Quy trình nghiệp vụ tính lương trên Phần mềm AMIS Tiền lương

Nếu doanh nghiệp và nhà quản trị mong muốn trải nghiệm thử miễn phí phần mềm AMIS Tiền lương, vui lòng để lại thông tin dưới đây:

Dùng ngay miễn phí

5. Kết luận

Trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho thắc mắc liên quan đến vấn đề bậc lương là gì và điều kiện thủ tục xét nâng bậc lương mà MISA AMIS HRM cung cấp cho các HR, các tổ chức tham khảo. Hy vọng các tổ chức đã có thêm nhiều thông tin hữu ích qua bài viết trên.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]