Chuyển đổi số Hợp đồng số Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không? Khi nào điều...

Hợp đồng trọn  gói hết sức quen thuộc và thường được sử dụng trong pháp luật đấu thầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn trong quá trình soạn thảo và thực hiện hợp đồng. Vậy hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không? Xin mời các quý doanh nghiệp tham khảo các thông tin trong bài viết dưới đây.

I. Khái quát về hợp đồng trọn gói

điều chỉnh hợp đồng trọn gói

Theo Khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu có đưa ra khái niệm về hợp đồng trọn gói như sau:

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Hợp đồng thường được áp dụng cho các gói thầu cung cấp dịch vụ, dịch vụ phí tư vấn đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, xây dựng, hỗn hợp quy mô nhỏ. Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền nhà thầu được thanh toán cho đến khi thanh toán các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

>>> Xem thêm: Hợp đồng trọn gói là gì? Mẫu hợp đồng trọn gói mới nhất năm 2022

II. Hợp đồng trọn gói có được điều chỉnh không?

Hợp đồng chỉ được điều chỉnh khi có những công việc phát sinh, bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký và là trường hợp bất khả kháng.

1. Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

“Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh  cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng”

2. Khoản 3 Điều 142 Luật xây dựng số 50/2014/QH13

Cũng theo quy định tại Khoản 3 Điều 142 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì:

“Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng do các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận. Trường hợp các bên tham gia hợp đồng không thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự quy định tại khoản 2 điều này”

Các bên căn cứ quy định nêu trên đánh giá thứ tự ưu tiên của các tài liệu kèm theo hợp đồng để thực hiện việc thanh toán cho phù hợp và đúng theo quy định pháp luật. Các bên đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bên đối tác với sự sai khác giữa hồ sơ thầu mới, hợp đồng đã ký kết với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.

 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]