• Tin nổi bật
 • Báo cáo tài chính là một thuật ngữ mà hầu hết chủ doanh nghiệp và kế toán đều biết. Hàng năm, các doanh nghiệp đều phải lập và nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin về tình hình tài chính DN. Vậy BCTC là gì?...
  21 Tháng Hai, 2024
 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Đây là một trong những tài liệu quan trọng được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con theo quy định. Hãy cùng MISA AMIS tìm hiểu chi tiết báo cáo tài chính hợp nhất là gì […]
  16 Tháng Một, 2024
 • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo quan trọng trong bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính tạo nên toàn cảnh bức tranh tài chính của doanh...
  8 Tháng Mười Một, 2023
 • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo quan trọng trong bộ báo cáo tài chính, cho biết giá trị các loại tài sản mà doanh nghiệp kiểm soát và nguồn hình thành các tài sản đó tại thời điểm lập báo cáo. Bài viết sau sẽ được triển khai theo hướng phân tích...
  10 Tháng Chín, 2023
 • Báo cáo kết quả  hoạt động kinh doanh (HĐKD) là một thành phần của bộ báo cáo tài chính, thể hiện tình hình thực hiện doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong một khoảng thời gian (một kỳ) hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết được triển khai theo hướng...
  29 Tháng Tám, 2023
Tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn tại

AMIS Blog

×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng