Quy trình luân chuyển chứng từ
Quy trình bán hàng – thu tiền là một trong những quy trình quan trọng nhất ở nhiều doanh nghiệp. Đây là quy trình đòi hỏi phải thực hiện nhiều bước công việc liên tục và phát sinh rất nhiều chứng từ kế toán. Trong bài viết này MISA AMIS đã tập hợp các nội […]
Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương là một trong những quy trình có sự kết nối mật thiết với nhiều bộ phận trong doanh nghiệp. Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương. 1. Quy trình luân […]
Làm thế nào để lưu trữ chứng từ kế toán một cách khoa học, hợp lý dễ tìm kiếm khi cần thiết là vấn đề đặt ra hiện nay tại nhiều doanh nghiệp. Việc lưu trữ chứng từ kế toán sau khi hạch toán sổ sách, kết thúc năm tài chính là việc làm hết […]
Cuối năm là thời điểm kế toán cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ chứng từ kế toán trong năm. Chi tiết những đầu mục công việc rà soát hay cách thức thực hiện chi tiết như thế nào, một số lỗi sai kế toán thường gặp là gì, mời bạn đọc cùng tìm hiểu […]
luân chuyển chứng từ TSCĐ
Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố định bao gồm quy trình lập, luân chuyển chứng từ liên quan cho việc tăng TSCĐ và giảm TSCĐ. Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để nắm vững hơn về quy trình này. 1. Chứng từ tài sản cố định Đối với […]
Khám phá thêm
MISA
×
Tra cứu đơn hàng
×
Xác thực thông tin
×
Chi tiết đơn hàng
Xem chi tiết
×
Chi tiết đơn hàng