Quản lý - điều hành Công nghệ & đổi mới sáng tạo Hợp đồng lao động là gì? Những quy định mới nhất của...

Hợp đồng lao động là gì? Những quy định mới nhất của HĐLĐ

Hợp đồng lao động là gì? So với những quy định của Bộ luật lao động 2012 thì hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động 2019 đã có những thay đổi quan trọng nào nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia? Hãy cùng Misa theo dõi nội dung dưới đây để tìm hiểu và cập nhật các thông tin này!

1. Hợp đồng lao động là gì? Hợp đồng lao động mở rộng phạm vi áp dụng như thế nào?

hợp đồng lao động là gì

Theo Điều 15 Bộ luật Lao động 2012, khái niệm của hợp đồng lao động được quy định như sau:

“Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền, nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”

Trong thời đại hội nhập hiện nay, nhu cầu làm việc của lực lượng lao động ngày càng đa dạng. Để đáp ứng điều đó, Bộ Luật Lao Động 2019 đã mở rộng đáng kể phạm vi áp dụng bằng cách điều chỉnh định nghĩa về người lao động, khái niệm hợp đồng lao động và bổ sung thêm góc nhìn mới về người làm việc không có quan hệ lao động.

Những thay đổi này được xem là tác động rõ rệt đến nhiều cá nhân, bao gồm cả những người lao động tự do (tự làm kinh doanh, không làm việc dưới hợp đồng ràng buộc, không hưởng lương cố định, không tham gia BHXH bắt buộc), cụ thể như sau:

1.1. Mở rộng định nghĩa “người lao động”:

Bộ Luật Lao Động 2019 đã định nghĩa người lao động là “cá nhân làm việc cho người sử dụng lao động (công ty) theo một thỏa thuận, được trả lương dưới sự quản lý, điều hành và giám sát”. Trong khi đó, Bộ Luật Lao Động 2012 chỉ định nghĩa người lao động là người làm việc theo “hợp đồng lao động”, một cá nhân làm việc cho công ty/doanh nghiệp theo hợp đồng khác, không có tên là “hợp đồng lao động” sẽ được mặc định không phải là người lao động của công ty.

1.2. Bổ sung khái niệm “hợp đồng lao động”:

ký HĐLĐ

So với quy định hợp đồng lao động như trên của Bộ Luật Lao Động 2012, Bộ Luật Lao Động 2019 đã bổ sung một số yếu tố cần thiết vào khái niệm hợp đồng lao động để miêu tả chính xác đặc trưng của loại hợp đồng này. Cụ thể, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Thêm vào đó, Điều 13 Bộ luật Lao động 2019 cũng đã quy định trường hợp các bên thỏa thuận bằng tên gọi khác (ví dụ như Hợp đồng cộng tác viên…) nhưng đáp ứng 02 điều kiện sau thì được xác định là hợp đồng lao động:

– Có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương.
– Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

1.3. Đưa ra góc nhìn mới về “người làm việc không có quan hệ lao động”

thỏa thuận hợp đồng lao động là gì

Việt Nam đang ngày một chuyển mình trong thời kỳ hội nhập quốc tế, biểu hiện rõ nhất là nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân dần tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và thời cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Từ đó, quan hệ lao động cũng xuất hiện thêm nhiều yếu tố sáng tạo, gia tăng xu hướng người lao động chọn làm việc theo dự án, làm việc trực tuyến từ xa, hoặc làm việc theo hình thức cộng tác, liên kết với nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng một lúc.

Chính vì vậy, Bộ Luật Lao Động 2019 cũng đã đưa ra góc nhìn mới về “người làm việc không có quan hệ lao động”. Đối tượng này được hiểu là một cá nhân làm việc không dựa trên cơ sở được thuê mướn thông qua một hợp đồng lao động. Và họ cũng không cần phải chịu sự quản lý, điều hành và giám sát của công ty mà người đó làm việc cho.

Bộ Luật Lao Động 2019 không quy định các quyền và nghĩa vụ cụ thể của người làm việc không có quan hệ lao động. Tuy nhiên, Bộ Luật Lao Động 2019 quy định rằng một số điều luật của Bộ Luật Lao Động 2019 sẽ áp dụng đối với những người làm việc không có quan hệ lao động. Nhiều khả năng Chính Phủ sẽ có hướng dẫn chi tiết về vấn đề này trong thời gian tới.

2. Hợp đồng lao động rút gọn lại còn 2 loại

Theo Điều 20 của Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong 2 loại sau đây:

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là loại hợp đồng không xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là loại hợp đồng phải xác định rõ thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Theo đó, quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong Điều 22 Bộ luật lao động 2012 cũng đã chính thức bị loại bỏ. Giới hạn của hợp đồng lao động chỉ còn tồn tại dưới tên gọi của hai loại hợp đồng rút gọn trên.

3. Hợp đồng lao động quy định mới về thời gian thử việc

nội dung hợp đồng lao động là gì

3.1. Giữ nguyên quy định thử việc theo Bộ luật Lao động 2012 cho 3 trường hợp:

– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
– Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

3.2. Bổ sung thêm quy định cho 2 trường hợp mới:

Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.
– Người quản lý doanh nghiệp phải thử việc đến 180 ngày (nhóm đối tượng này gồm có: người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp).

Để tìm hiểu quy định hợp đồng vô hiệu là như thế nào, hãy xem tại đây.

3.3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc:

STT Nội dung
1 ✅ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động
2 ✅ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động
3 ✅ Công việc và địa điểm làm việc
4 ✅ Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
5 ✅ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
6 ✅ Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

Trong đó, tiền lương thử việc sẽ do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương chính thức của công việc ứng tuyển. Trong thời gian này, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

4. Hợp đồng lao động được ký thông qua phương tiện điện tử:

ký HĐĐT

Quy định mới trong Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 chấp nhận hợp đồng lao động được ký thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu (hợp đồng điện tử). Hồ sơ phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử:

– Các bên tham gia có quyền thỏa thuận sử dụng thiết bị điện tử trong giao kết và thực hiện hợp đồng.
– Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân theo các quy định của luật giao dịch điện tử và pháp luật về hợp đồng.
– Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, chứng thực, các điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp động điện tử đó.

Ủng hộ Chính phủ trong công tác tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm lựa chọn về phương thức ký kết hợp đồng, giúp cho việc ký kết trở nên linh hoạt hơn – MISA đã phát triển phần mềm ký hợp đồng lao động điện tử AMIS WeSign, hay còn gọi là nền tảng ký tài liệu số hiện đại.

Giải pháp phần mềm này được tạo ra nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong việc tinh gọn quá trình ký kết và lưu trữ hồ sơ, hợp đồng lao động. Khi chuyển sang giao kết hợp đồng lao động điện tử, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đến 85% chi phí. Đồng thời, phần mềm cũng góp phần giúp tăng năng suất tuyển dụng của bộ phận nhân sự đáng kể vì thời ký kết với từng người lao động được giảm thiểu đến 90%.

Để hiểu rõ cách mà AMIS WeSign hỗ trợ ký kết hợp đồng lao động, bạn có thể liên hệ số điện thoại 0904.783.238 (Mr. Trường Giang) hoặc để lại thông tin tại biểu mẫu dưới để MISA liên hệ tư vấn!


 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

5/5 - (2 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này