Quản lý - điều hành Công nghệ & đổi mới sáng tạo Cập nhật mẫu hợp đồng lao động mới năm 2022, đúng tiêu...

Cập nhật mẫu hợp đồng lao động mới năm 2022, đúng tiêu chuẩn

Hợp đồng lao động là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Dưới đây là một số mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2022 mà các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham khảo để sử dụng.

một số mẫu hợp đồng lao động

1. Nội dung biên soạn của hợp đồng lao động mẫu:

Thứ quan trọng nhất trong nội dung của các mẫu hợp đồng lao động là quy định điều khoản về quyền, nghĩa vụ mà người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận thực hiện trong suốt quá trình làm việc. Trong đó, mẫu hợp đồng lao động sẽ có 2 loại điều khoản là điều khoản cơ bản và điều khoản tùy nghi.

quy định trong mẫu hợp đồng lao động

1.1. Điều khoản cơ bản:

Là những điều khoản phản ánh nội dung cơ bản của hợp đồng. Nếu thiếu các điều khoản này trong hợp đồng lao động thì coi như hợp đồng vô hiệu. Ở Việt Nam, nội dung điều khoản cơ bản trong những mẫu hợp đồng lao động gồm có:

STT 📝Các điều khoản cơ bản
1 ✅ Tên, địa chỉ của NSDLĐ và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía NSDLĐ
2 ✅ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía NLĐ
3 ✅ Công việc, địa điểm làm việc
4 ✅ Thời hạn của hợp đồng lao động
5 ✅ Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác
6 ✅ Chế độ nâng bậc lương
7 ✅ Khung giờ làm việc, khung giờ nghỉ ngơi
8 ✅ Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ
9 ✅ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
10 ✅ Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

1.2. Điều khoản tùy nghi:

Là những điều khoản thỏa thuận nhằm làm cho điều khoản cơ bản trong nội dung của hợp đồng được cụ thể hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trong mẫu hợp đồng lao động thì điều khoản tùy nghi thể hiện sự thoả thuận giữa người sử dụng lao động với người lao động về tiền ăn giữa ca, tiền thưởng… Điều khoản này không quan trọng đến mức bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động như hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại.

2. Hình thức giao kết khi sử dụng mẫu hợp đồng lao động:

Nếu hợp đồng dân sự được pháp luật quy định giao kết với 3 hình thức là bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể thì đối với các loại mẫu hợp đồng lao động, Điều 16 BLLĐ năm 2019 chỉ quy định 2 hình thức giao kết là bằng văn bản và bằng lời nói.

hình thức giao kết của mẫu hợp đồng lao động

2.1. Giao kết bằng văn bản:

Mẫu hợp đồng lao động giao kết bằng văn bản là hợp đồng mà các nội dung cam kết sẽ được ghi nhận dưới dạng văn bản và có chữ ký của hai bên. Hợp đồng lao động bằng văn bản sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.

Trường hợp hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì sẽ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng lao động bằng văn bản.

Trên thị trường hiện nay, Misa là một trong những công ty công nghệ hàng đầu phát triển thành công nền tảng ký hợp đồng điện tử AMIS Wesign. Nhiệm vụ chính của nền tảng ký hợp đồng số này là hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm đến 85% chi phí in ấn, chuyển phát, lưu trữ và 90% thời gian ký kết các loại tài liệu, hợp đồng trong mỗi năm, khắc phục những điểm yếu của quy trình truyền thống.

phần mềm ký online WeSign

Đối với Hợp đồng lao động – loại hợp đồng phát sinh nhiều nhất của các tổ chức, doanh nghiệp thì AMIS Wesign sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp bộ phận Nhân sự hiệu suất hóa công việc một cách nhanh chóng, giảm thiểu ngân sách in ấn giấy tờ xuống mức tối thiểu vì mọi quy trình đều hoàn toàn tự động hóa.

Trong trường hợp việc tuyển dụng nhân lực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, phải thực hiện giao kết hợp đồng qua nền tảng trực tuyến thì AMIS Wesign lại càng thể hiện ưu thế giúp người lao động và người sử dụng lao động khi có thể ký kết và lưu trữ an toàn trên ứng dụng chỉ với 30 giây.

Để xem thêm thông tin của phần mềm, mời bạn nhấp vào đây!

2.2. Giao kết bằng lời nói:

Hợp đồng lao động giao kết bằng lời nói là hợp đồng các bên thỏa thuận với nhau bằng lời nói về các điều khoản trong hợp đồng. Hình thức giao kết này thường được áp dụng với những công việc có tính chất tạm thời, thời hạn hợp đồng ngắn, quan hệ lao động nhìn chung không ổn định.

Vì vậy, việc giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói thường chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng. Khi giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói, các bên phải tuân theo quy định của pháp luật và nếu thấy cần thiết thì có thể thỏa thuận người làm chứng.

2.3. Nguyên tắc giao kết

Theo Bộ luật lao động, các mẫu hợp đồng lao động phải được xây dựng dựa trên 2 nguyên tắc quan trọng:

  • Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.
  • Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

Như vậy, hợp đồng về lao động phải được dựa trên sự thống nhất và đảm bảo quyền lợi của đôi bên và không vi phạm pháp luật.

3. Chủ thể trong mẫu hợp đồng lao động

Chủ thể của mẫu hợp đồng

3.1. Về phía người lao động

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động sẽ người thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;
c) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
d) Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

3.2. Về phía người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động có thể là tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng lao động. Tùy từng đối tượng là người sử dụng lao động mà pháp luật có sự quy định về điều kiện chủ thể giao kết hợp đồng lao động.

Đối với người sử dụng lao động là tổ chức thì chủ thể giao kết hợp đồng là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo pháp luật. Đối với các hộ gia đình, tổ chức hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thì sẽ là người đại diện. Đối với người sử dụng lao động là các cá nhân thì cá nhân trực tiếp sử dụng lao động sẽ là chủ thể giao kết hợp đồng.

4. Mẫu 2 loại hợp đồng lao động theo quy định mới của Bộ luật lao động:

Trước đây, Bộ luật lao động 2012 gồm có 03 mẫu hợp đồng lao động: hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hiện tại, theo sửa đổi mới nhất của Bộ luật lao động 2019, cụ thể tại Khoản 1 Điều 20 đã quy định rõ ràng từ năm 2021 tới nay, người lao động và người sử dụng lao động chỉ được ký một trong hai loại hợp đồng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

4.1. Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là loại hợp đồng không có thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với mẫu hợp đồng lao động mới nhất này, các bên không bị ràng buộc với nhau về thời gian. Chúng áp dụng cho những công việc có tính chất ổn định, người lao động có ý định gắn bó lâu dài.

Đối với mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 45 ngày. Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể tải mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất tại đây.

4.2. Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

mẫu hợp đồng xác định thời hạn

Trong trường hợp loại hợp đồng này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì sẽ có 3 trường hợp phải giải quyết:

  • Trong 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.
  • Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tham khảo thêm: Các loại hợp đồng lao động mới nhất hiện nay

Đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải báo trước ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng; ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp có thể tải mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn mới nhất tại đây.

5. Lời kết

Vậy là toàn bộ những thông tin về mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2022 đã được Misa cập nhật trong bài viết. Hy vọng bạn sẽ có thể dễ dàng thực hiện chúng trên nền tảng hợp đồng điện tử AMIS Wesign nhằm giúp tiết kiệm chi phí, thời gian và nâng tầm chuyên nghiệp cho doanh nghiệp/tổ chức của mình.

Nếu cần được trải nghiệm sử dụng miễn phí, bạn hãy để lại thông tin trong biểu mẫu dưới đây để Misa chủ động liên hệ hoặc gọi số điện thoại này: 0904.783.238 (Mr. Trường Giang) để được tư vấn.


 

Luật sư Nguyễn Xuân Nhất

Các thông tin trong bài viết được tham khảo từ Luật sư Nguyễn Xuân Nhất.

Tôi là luật sư Nguyễn Xuân Nhất. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành luật tổng hợp và có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về lĩnh vực luật dân sự, luật lao động, luật kinh tế.

5/5 - (3 bình chọn)
Chia sẻ bài viết hữu ích này