Chuyển đổi số Hợp đồng số Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay cần phải...

Các loại hợp đồng lao động phổ biến hiện nay cần phải biết

Theo quy định của Bộ luật Lao động mới nhất, các loại hợp đồng lao động đã được tinh gọn lại và chỉ còn hai loại chính. Tuy nhiên, không phải tất cả các doanh nghiệp và cá nhân đều hiểu tường tận về quy định mới này nên vẫn gặp nhiều sai sót trong quá trình giao kết.

Bài viết dưới đây của MISA AMIS sẽ giải thích kỹ về những vấn đề quan trọng trong 2 loại hợp đồng này.

một số loại hợp đồng lao động

I. Khái quát về hợp đồng lao động

Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định bổ sung về khái niệm hợp đồng lao động như sau: Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Dựa vào đó chỉ ra rằng, hợp đồng lao động là sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực giữa người sử dụng lao động với người lao động.

Các loại hợp đồng lao động hiện nay được Bộ luật lao động rút gọn từ 03 loại hợp đồng xuống còn 02 loại hợp đồng lao động chính thức là: hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Lưu ý: Nếu chưa biết hợp đồng lao động là gì và khái niệm hợp đồng lao động được thay đổi ra sao thông qua các giai đoạn của bộ luật lao động, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

>>> Xem thêm: Hợp đồng lao động là gì? Phân tích khái niệm hợp đồng lao động

II. Hai loại hợp đồng lao động phổ biến

các loại hợp đồng lao động

Để phân loại hợp đồng có rất nhiều cách, chẳng hạn như căn cứ vào tính kế tiếp của hợp đồng (hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức), tính hợp pháp của hợp đồng lao động (hợp đồng lao động hợp pháp, hợp đồng lao động bất hợp pháp)…, tuy nhiên, dưới góc độ pháp luật, thời hạn của hợp đồng chính là cơ sở để chúng ta phân loại hợp đồng lao động.

Vì sao cần dựa vào thời hạn hợp đồng để phân loại hợp đồng lao động? Để có thể chuyển giao được hàng hóa sức lao động, người lao động cần phải có một khoảng thời gian để thực hiện công việc theo hợp đồng. Thời hạn của hợp đồng lao động dài hay ngắn thường được xác định dựa trên tính chất công việc, thời hạn thực hiện và hoàn thành công việc.

Thông thường, pháp luật các nước đều chia hợp đồng lao động thành 3 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ.

Tuy nhiên, đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn, tùy theo tình hình kinh tế-xã hội của từng nước mà thời hạn hợp đồng lao động có thể là 3 năm hoặc 5 năm hoặc cũng có thể tuỳ thuộc vào sự thoả thuận giữa các bên.

Tại Việt Nam, Bộ luật Lao động năm 2012 quy định hợp đồng lao động có 3 loại gồm: hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo công việc nhất định có thời hạn dưới 1 tháng. Đến khi Bộ luật Lao động mới nhất có hiệu lực vào năm 2019 thì hợp đồng lao động được chia thành 02 loại sau đây:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà giữa người lao động và người sử dụng lao động không xác định thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Khi giao kết loại hợp đồng này thì hai bên phải giao kết dưới hình thức văn bản và làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản và người sử dụng lao động giữ 1 bản.

Loại hợp đồng lao động này thường áp dụng cho những vị trí công việc không xác định thời điểm kết thúc, người lao động xác định gắn bó lâu dài (hoặc những công việc thường có thời hạn trên 36 tháng).

Điểm cộng của hợp đồng lao động không xác định thời hạn là tạo ra một môi trường tự do, các chủ thể có thể chủ động chấm dứt hợp đồng bất cứ khi nào với điều kiện phải tuân thủ đúng về thời hạn báo trước ít nhất 45 ngày.

2. Hợp đồng lao động có thời hạn

hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng lao động có thời hạn là hợp đồng mà giữa người lao động và người sử dụng lao động xác định thời hạn hoặc thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi giao kết loại hợp đồng này thì hai bên phải giao kết dưới hình thức văn bản và làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản và người sử dụng lao động giữ 1 bản.

Tuy nhiên trên thực tế, có những trường hợp khi hết thời hạn hợp đồng nhưng người lao động vẫn tiếp tục làm việc. Vậy vấn đề này được pháp luật quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019:

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các bên được thực hiện theo hợp đồng lao động đã giao kết.

– Trường hợp sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hiệu lực mà hai bên không ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Đáng chú ý, để bảo vệ người lao động và hướng tới việc sử dụng lao động lâu dài, tránh tình trạng người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động dài hạn với người lao động, pháp luật còn quy định về số lần các bên được quyền ký hợp đồng lao động xác định thời hạn như sau:

– Trường hợp người lao động làm việc liên tục cho một người sử dụng lao động thì chỉ được quyền ký 2 lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

– Nếu người đó vẫn tiếp tục làm việc thì lần thứ 3 phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp đặc biệt.

III. Các hình thức hợp đồng lao động

Điều 14 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, các loại hợp đồng lao động hay hợp đồng làm việc được quy định sẽ giao kết thông qua 01 trong 03 hình thức chính sau đây:

– Hợp đồng giấy dưới hình thức văn bản;

– Hợp đồng điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu;

– Hợp đồng bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng.

Đồng thời, Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung thêm hình thức hợp đồng lao động điện tử theo quy định của pháp luật giao dịch điện tử có giá trị pháp lý như hợp đồng lao động bằng văn bản giấy.

Trên đây là các thông tin mà doanh nghiệp cần lưu ý về các loại hợp đồng lao động. Tùy theo nhu cầu tuyển dụng và tính chất công việc mà doanh nghiệp cần áp dụng đúng loại hình hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm các bài viết trước đó

1. Cập nhật mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2022, đúng tiêu chuẩn
2. Phân tích những đặc điểm của hợp đồng lao động hiện nay

Xem thêm các bài viết tiếp theo

1. Hợp đồng lao động xác định thời hạn được quy định như thế nào?

 1,073 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]