Kiến thức nhân sự Bảo hiểm và Thuế 3 cách tra cứu bảo hiểm y tế thông dụng nhất hiện...

Người tham gia BHYT cần tra cứu bảo hiểm y tế để đảm bảo theo dõi được quá trình tham đóng BHYT của ban thân và nắm bắt quyền lợi mà mình được hưởng khi tham gia. Người tham gia có thể tra cứu bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, bài viết dưới đây MISA AMIS HRM sẽ giới thiệu đến bạn 3 cách tra cứu thông dụng và nhanh chóng nhất.

1. Tại sao người tham gia BHYT phải tra cứu bảo hiểm y tế?

Đăng ký tra cứu thông tin bảo hiểm y tế giúp người dân có thông tin về quá trình tham gia quỹ bảo hiểm y tế, thẻ, mã số bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm y tế đối với người tham gia. 

Ngoài ra, người tham gia có thể tra cứu thông tin BHYT cá nhân bằng nhiều cách khác nhau, thay vì họ phải đến các trạm, điểm đại lý và thu tiền BHYT để được trợ giúp. Vậy các công cụ trợ giúp người tham gia BHYT là gì? 

Hiện nay, theo thống kê và nghiên cứu, người tham gia BHYT có nhiều phương án được sử dụng để đăng ký tra cứu bảo hiểm y tế. Những phương án này với tiêu chí là nhanh – chính xác và thuận tiện cho người nộp hồ sơ. Người tham gia có bốn cách để tìm kiếm thông tin bảo hiểm: 

 • Tìm kiếm danh tính của một người dựa trên thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế.
 • Nộp đơn thông qua tính năng “Nộp đơn trực tuyến” của Cổng thông tin điện tử An sinh xã hội Việt Nam.
 • Tìm kiếm thông tin về VssID – Ứng dụng an sinh xã hội số.
 • Khám bảo hiểm sức khỏe sms 8079.
Đăng ký tra cứu thông tin bảo hiểm y tế giúp người dân có thông tin về quá trình tham gia quỹ bảo hiểm y tế, thẻ
Đăng ký tra cứu thông tin bảo hiểm y tế giúp người dân có thông tin về quá trình tham gia quỹ bảo hiểm y tế, thẻ

Như vậy, người tham gia BHYT có thể tìm kiếm thông tin BHYT của hầu hết mọi đối tượng theo cách trên, điều đó tùy theo điều kiện và phương thức hiện có. 

2. Các thông tin thẻ BHYT cần tra cứu 

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng cách sử dụng thẻ BHYT người đó để tra cứu. Do đó, yêu cầu của phương thức áp dụng này là bạn  phải có thẻ bảo hiểm y tế bên mình. Từ đó, bạn sẽ dựa vào thông tin in trên thẻ để tìm ra nhiều thông tin khác nhau như về số thẻ BHYT, mức hưởng BHYT và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế… cụ thể:

2.1 Tra cứu mã số thẻ bảo hiểm y tế

Hiện nay, người tham gia có thể sử dụng song song hai loại thẻ BHYT là thẻ BHYT mới cấp từ ngày 1/4/2021 và thẻ BHYT theo hệ thống cũ. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ căn cứ vào mã thẻ bảo hiểm y tế đã cấp, để họ có thể cung cấp dữ liệu bảo hiểm y tế của bạn về mã bảo hiểm xã hội, mức bồi thường và giá trị sử dụng của thẻ y tế. 

 Tra cứu mã thẻ BHYT dựa trên thông tin mã thẻ BHYT in trên mặt trước của thẻ: 

 •  Đối với thẻ BHYT mới: Mã số BHXH được in là mã thẻ BHYT 10 số mới ở mặt trước của thẻ. 
Mẫu thẻ BHYT mới mã thẻ BHYT là 10 số mặt trước thẻ
Mẫu thẻ BHYT mới mã thẻ BHYT là 10 số mặt trước thẻ
 •  Đối với thẻ BHYT cũ: Mã thẻ BHYT là mã gồm 10 ký tự cuối của dãy số thẻ BHXH. Mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ với mã số BHYT là 10 số cuối
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ với mã số BHYT là 10 số cuối
Mẫu thẻ bảo hiểm y tế cũ với mã số BHYT là 10 số cuối

2.2 Tra cứu mức hưởng bảo hiểm y tế

Người tham gia BHYT để xác định mức hưởng bảo hiểm y tế của mình thì cần dựa vào dãy số in trên mặt trước của thẻ bảo hiểm y tế để tra cứu.

 • Đối với thẻ BHYT cũ: mã mức BHYT được in xuất hiện ở ký tự thứ 3 (ô thứ 2) trong dãy mã có chữ số 1-5 là mức quyền lợi BHYT.
Đối với thẻ cũ ký tự thứ 3 thể hiện mức quyền lợi BHYT nằm ở ô thứ 2
Đối với thẻ cũ ký tự thứ 3 thể hiện mức quyền lợi BHYT nằm ở ô thứ 2
 • Đối với thẻ BHYT mới: mã hưởng quyền lợi và khu vực sống sẽ nằm ở sau phần giới tính.
Mẫu mới thẻ BHYT sẽ có mức quyền lợi và vùng sinh sống ngay sau giới tính.
Mẫu mới thẻ BHYT sẽ có mức quyền lợi và vùng sinh sống ngay sau giới tính.

Người tham gia bảo hiểm được chia làm 5 mức hưởng quyền lợi khác nhau và được đánh số thứ tự từ 1 đến 5, cụ thể:

 • Mức hưởng số 1: Mức hưởng này người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% những chi phí khám, chữa bệnh thuộc trong phạm vi mà BHYT có thể chi trả. Mức chi trả này bao gồm một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế,…theo quy định danh mục của Bộ Y Tế cho các đối tượng có ký hiệu: CC, TE.
 • Mức hưởng số 2: Mức hưởng này người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% những chi phí khám, chữa bệnh thuộc trong phạm vi mà BHYT có thể chi trả. Nhưng mức chi trả này có giới hạn về tỷ lệ thanh toán cho một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế,…theo quy định danh mục của Bộ Y Tế cho các đối tượng có ký hiệu: CK, CB, HN, KC, DT, DK, XD, BT, TS.
 • Mức hưởng số 3: Mức hưởng này người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 95% những chi phí khám, chữa bệnh thuộc trong phạm vi mà BHYT có thể chi trả. Mức chi trả này cũng có giới hạn về tỷ lệ thanh toán cho một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế,…theo quy định danh mục của Bộ Y Tế cho các đối tượng có ký hiệu: HT, TC, CN. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này vẫn được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh tại tuyến đúng nơi đăng ký và họ có chi phí KCB (khám, chữa bệnh) một lần thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.
 • Mức hưởng số 4: Mức hưởng này người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 80% những chi phí khám, chữa bệnh thuộc trong phạm vi mà BHYT có thể chi trả. Mức chi trả này cũng có giới hạn về tỷ lệ thanh toán cho một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế,…theo quy định danh mục của Bộ Y Tế cho các đối tượng có ký hiệu: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD. Tuy nhiên họ vẫn được thanh toán 100% trong trường hợp như ở mức hưởng số 3.
 • Mức hưởng số 5: Mức hưởng này người tham gia BHYT sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% những chi phí khám, chữa bệnh kể cả ngoài phạm vi được hưởng BHYT. Các đối tượng được hưởng là các đối tượng có ký hiệu: QN, CA, CY.

2.3 Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT

Thời điểm hiện nay, trên thẻ BHYT không còn nêu chi tiết cụ thể giá trị sử dụng thẻ. Thẻ BHYT chỉ còn nêu giá trị bắt đầu sử dụng thẻ và thời điểm đủ 5 năm liên tục của thẻ. Tuy nhiên, người tham gia đóng BHYT vẫn có thể tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT của mình.

Việc tra cứu giá trị sử dụng thẻ giúp người tham gia BHYT năm bắt được thẻ BHYT của mình có còn giá trị sử dụng hay không và chủ động tham gia tiếp để sử dụng thẻ không bị gián đoạn. Ngoài ra, việc tra cứu này cũng giúp người tham gia là người lao động biết người sử dụng lao động có đang thực hiện đúng nghĩa vụ hay không.

2.4 Tra cứu bảo hiểm y tế về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Việc tra cứu này là việc bạn tra cứu về nơi mà bạn chọn để khám chữa bệnh chính. Nơi người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là cơ sở để quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi trả mức quyền lợi cho người tham gia BHYT. Nếu nơi bạn đang đi khám chữa bệnh không nằm ở nơi bạn đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu gọi là trái tuyến, thì bạn sẽ được hưởng mức  chi trả thấp hơn.

Khi bạn tra cứu được nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bạn có thể chủ động đi khám chữa bệnh đúng tuyến để hưởng quyền lợi cao nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi, đăng ký lại khi nơi khám chữa bệnh này không còn phù hợp với điều kiện về đi lại của bạn.

2.5 Tra cứu quá trình tham gia đóng BHYT

Đây chính là vấn đề mà người tham gia đóng BHYT quan tâm nhất và tra cứu nhiều nhất. Quá trình tham gia BHYT cho biết bạn đã tham gia BHYT trong bao lâu, do ai đóng, mức đóng BHYT bạn được đóng qua các thời kỳ là bao nhiêu, quyền lợi được hưởng của bạn…Điều đó giúp người tham gia bảo hiểm nắm bắt được toàn bộ quá trình tham gia bảo hiểm của mình để tính toán quyền lợi được hưởng.

3. 3 cách tra cứu bảo hiểm y tế 

MISA AMIS xin giới thiệu đến bạn 3 cách để tra cứu BHYT nhanh chóng và tiện lợi nhất.

3.1 Tra cứu tại Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Trong trường hợp bạn không mang theo thẻ BHYT hoặc muốn tra cứu thông tin BHYT của mình bạn có thể tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam. Cách tra cứu này rất đơn giản và dễ sử dụng đối với tất cả mọi người.

Các bước để tra cứu mã số BHXH như sau

 • Bước 1: Bạn cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (qua đường link  baohiemxahoi.gov.vn) và chọn thư mục “Tra cứu trực tuyến”.
Nhấn mục tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam để bắt đầu tra cứu thông tin BHYT
Nhấn mục tra cứu trực tuyến trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam để bắt đầu tra cứu thông tin BHYT
 • Bước 2: Bạn chọn mục tra cứu mã số BHXH và nhập đầy đủ thông tin về họ tên và ngày tháng năm sinh người cần tra cứu, tỉnh nơi tham gia đóng BHYT. Lưu ý phần đánh dấu * là bắt buộc phải điền.
Bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin ở mục có dấu *
Bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin ở mục có dấu *

Sau khi bạn ấn vào phần “Tra cứu” các thông tin về mã thẻ BHYT, nơi tham gia khám chữa bệnh sẽ được hiển thị để bạn nắm bắt được thông tin.

Thông tin cần tra cứu sẽ được hiển thị tại đây
Thông tin cần tra cứu sẽ được hiển thị tại đây

Tuy nhiên, nếu bạn điền sai một thông tin nào đó sẽ rất có thể không có thông tin được tìm kiếm. Một số trường hợp là thông tin bạn cần tra cứu đang trong quá trình đồng bộ trên hệ thống. Lúc này, bạn có thể dùng cách khác để tra cứu.

Tra cứu thời hạn giá trị của thẻ BHYT sẽ có các bước sau:

 • Bước 1: Bạn  cũng cần truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (qua đường link  baohiemxahoi.gov.vn) và chọn mục “Tra cứu trực tuyến” như tra cứu mã số BHXH.
 • Bước 2: Bạn sẽ cần chọn mục “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT” và điền các thông tin đầy đủ theo mục đánh dấu sao “*”.
Thông tin điền để tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT
Thông tin điền để tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT
 • Bước 3: Sau khi bạn đã hoàn thành việc điền thông tin, bạn chỉ cần ấn “Tra cứu” là các thông tin bạn cần về giá trị sử dụng thẻ BHYT sẽ được hệ thống cung cấp. Trừ trường hợp bạn không tra được là do có thể bạn đã điền sai ở đâu đó, bạn hãy điền lại.
Thông tin về giá trị sử dụng thẻ BHYT được hệ thống cung cấp sau tra cứu
Thông tin về giá trị sử dụng thẻ BHYT được hệ thống cung cấp sau tra cứu

3.2  Tra cứu tại ứng dụng VssID

Đây là hình thức được sử dụng nhiều nhất vào thời điểm hiện nay khi cuộc sống đang được số hóa mỗi ngày. VssID là ứng dụng có nhiều tính năng và bạn có thể tra cứu rất nhiều thông tin cùng một lúc về lĩnh vực bảo hiểm của mình trên nền tảng của điện thoại thông minh. Ngoài ra, ứng dụng này cũng giúp cung cấp hình ảnh thẻ BHYT trong trường hợp bạn đang không có thẻ BHYT bên người.

Cách tra cứu thẻ BHYT tại ứng dụng VssID

 • Bước 1: Bạn sẽ cần phải đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại cá nhân.
Giao diện trên VssID
Giao diện trên VssID
 • Bước 2: Trong mục “Quản lý cá nhân” chọn “Thẻ BHYT” để biết những thông tin về mã thẻ BHYT, nơi người tham gia ký khám chữa bệnh ban đầu, thời hạn giá trị sử dụng thẻ.

Tra cứu bảo hiểm y tế trên VssID

3.3  Tra cứu bảo hiểm y tế bằng tin nhắn điện thoại 

Đây là cách đơn giản và nhanh gọn nhất để tra cứu thông tin BHYT. Cách này người tham gia BHYT sẽ không cần sử dụng internet vẫn tra cứu được những thông tin:

 • Mã thẻ BHYT
 • Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
 • Giá trị sử dụng thẻ BHYT
 • Thời điểm đủ 5 năm liên tục của người tham gia BHYT

Cách tra cứu như sau: Tại phần tin nhắn điện thoại bạn soạn tin theo cú pháp: BH THE (mã thẻ BHYT) gửi tới đầu số 8079 với phí gửi tin là 1000 đồng/tin.

Tra cứu thông tin BHYT qua nhắn tin SMS không cần internet
Tra cứu thông tin BHYT qua nhắn tin SMS không cần internet

Ví dụ: mã thẻ của bạn là DN123456789, bạn sẽ soạn tin nhắn: BH THE DN123456789 và gửi tới 8079

4. Kết luận

Bảo hiểm y tế mang lại những lợi ích to lớn cho người tham gia vì vậy việc tra cứu BHYT là điều cần thiết và quan trọng. Bài viết trên MISA AMIS đã giới thiệu đến bạn 3 cách để tra cứu bảo hiểm y tế thông dụng và nhanh chóng nhất. Hy vọng với những thông tin này bạn có thể nắm bắt được những thông tin BHYT mà bạn muốn tra cứu.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 6 Trung bình: 5]