Kiến thức Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động

Mức xử phạt vi phạm hành chính về hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau.

Chú thích viết tắt:

– NLĐ: Người lao động

– NSDLĐ: Người sử dụng lao động

mức xử phạt vi phạm hợp đồng lao động

Sử dụng tính năng quản trị nhân sự trên phần mềm quản trị doanh nghiệp AMIS.VN sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tốt hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động tránh vi phạm các lỗi kể trên.

Chia sẻ bài viết hữu ích này