Kiến thức nhân sự Chiến lược nhân sự Căn cứ phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức...

Căn cứ phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục là một phần quan trọng của quá trình quản lý giáo dục. Việc này đảm bảo rằng nhân viên, giáo viên đều có vai trò cụ thể và đều tập trung vào mục tiêu chung. Bằng cách phân công hợp lý, nhà trường có thể tạo ra một môi trường làm việc khoa học, môi trường học tập hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân sự phát triển.

HRM - banner blog 20230925-02

1. Hiểu đúng về phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục

Phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục là việc phân chia công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận, phòng ban trong nhà trường và tổ chức giáo dục. 

Phân công nhân sự được thực hiện dựa trên các tiêu chí sau:

 • Năng lực, trình độ của nhân viên: Nhân viên cần được phân công công việc phù hợp với năng lực, trình độ của bản thân để phát huy hết khả năng của mình.

Ví dụ: Một giáo viên có trình độ cao sẽ được phân công giảng dạy các lớp học nâng cao.

 • Số lượng và chất lượng công việc: Công việc cần được phân công hợp lý, đảm bảo khối lượng công việc được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Ví dụ: Một trường học có nhiều học sinh sẽ cần có nhiều giáo viên.

 • Khả năng phối hợp của nhân viên: Nhân viên cần được phân công công việc phù hợp với khả năng phối hợp với các nhân viên khác để đảm bảo hiệu quả công việc.

Ví dụ: Một tổ chức giáo dục cần có bộ phận hỗ trợ để phối hợp với các bộ phận khác trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, nhà trường và tổ chức giáo dục cũng có thể áp dụng các tiêu chí phân công nhân sự khác như:

 • Chức danh: Phân công công việc dựa trên chức danh của nhân viên. Ví dụ: giáo viên, nhân viên hành chính, nhân viên kỹ thuật,…
 • Lĩnh vực: Phân công công việc dựa trên lĩnh vực hoạt động của nhà trường và tổ chức giáo dục. Ví dụ: giảng dạy, quản lý, hỗ trợ,…
 • Mức độ phức tạp: Phân công công việc dựa trên mức độ phức tạp của công việc. Ví dụ: công việc đơn giản, công việc phức tạp,…
 • Tính chất công việc: Phân công công việc dựa trên tính chất của công việc. Ví dụ: công việc thường xuyên, công việc theo dự án, công việc đột xuất,…

Phân công nhân sự là một công việc quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường và tổ chức giáo dục. Phân công nhân sự tốt sẽ giúp nhà trường và tổ chức giáo dục phát huy tối đa năng lực của nhân viên, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Vai trò của phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục 

Phân công, sử dụng nhân sự là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhân sự, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục. Phân công, sử dụng nhân sự hợp lý sẽ giúp phát huy tối đa năng lực của nhân viên, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vai trò của phân công, sử dụng nhân sự trong các cơ sở giáo dục:

 • Tăng cường hiệu quả hoạt động: Phân công, sử dụng nhân sự hợp lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Tăng cường sự phối hợp trong công việc: Phân công, sử dụng nhân sự hợp lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân, bộ phận, phòng ban, giúp tăng cường sự phối hợp trong công việc.
 • Tạo động lực cho nhân viên: Phân công, sử dụng nhân sự hợp lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục xác định rõ ràng vị trí, vai trò của từng cá nhân, giúp tạo động lực cho nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình.
 • Nâng cao chất lượng giáo dục: Phân công, sử dụng nhân sự hợp lý sẽ giúp các cơ sở giáo dục phát huy tối đa năng lực của đội ngũ giáo viên, giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

3. Một số nguyên tắc khi phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục

Khi tiến hành phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục, có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ để đảm bảo hiệu suất và chất lượng trong quá trình quản lý nhân sự.

Dưới đây là một số nguyên tắc quan trọng:

 • Nguyên tắc dựa trên năng lực, trình độ của nhân viên: Phân công nhân sự cần dựa trên năng lực, trình độ của nhân viên để đảm bảo họ có thể hoàn thành tốt công việc được giao.
 • Nguyên tắc đảm bảo công bằng, hợp lý: Phân công nhân sự cần đảm bảo công bằng, hợp lý đối với tất cả nhân viên, không phân biệt đối xử.
 • Nguyên tắc phù hợp với đặc điểm của nhà trường và tổ chức giáo dục: Phân công nhân sự cần phù hợp với đặc điểm của nhà trường và tổ chức giáo dục, đảm bảo đáp ứng nhu cầu hoạt động của nhà trường.
 • Nguyên tắc linh hoạt, có thể điều chỉnh: Phân công nhân sự cần linh hoạt, có thể điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi của nhà trường và tổ chức giáo dục.

Ngoài các nguyên tắc chung nêu trên, phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục còn cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục: Phân công nhân sự cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường.
 • Nguyên tắc tạo điều kiện cho nhân viên phát triển: Phân công nhân sự cần tạo điều kiện cho nhân viên phát triển năng lực, sở trường của bản thân.
 • Nguyên tắc khuyến khích tinh thần trách nhiệm: Phân công nhân sự cần khuyến khích tinh thần trách nhiệm của nhân viên trong công việc.

4. Căn cứ khi phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục

Trong thực tế, mô tả công việc là việc định rõ nhiệm vụ và công việc cần phải thực hiện cho mỗi vị trí công tác. Bản tiêu chuẩn công việc chứa những yêu cầu cần thiết đối với người thực hiện công việc đó. Khi nhà trường tiến hành phân công nhân sự, các nhà quản lý cần dựa vào các quy định của luật giáo dục và điều lệ của nhà trường để làm cơ sở pháp lý cho quá trình này. 

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo mà các quản lý có thể sử dụng:

4.1. Tổ trưởng chuyên môn

Tổ trưởng chuyên môn không chỉ là người đại diện từ hiệu trưởng đến từng giáo viên trong tổ, họ còn là người quản lý cấp cơ sở. Vì vậy, tổ trưởng chuyên môn cần phải kết hợp nhân cách của người giáo viên bộ môn, kiến thức chuyên môn và kỹ năng tổ chức hoạt động chuyên môn của tổ. Để đảm bảo sự thành công trong quản lý và phân công nhân sự, tổ trưởng chuyên môn cần được đào tạo và bồi dưỡng cẩn thận. Công việc của hiệu trưởng là lựa chọn những người có năng lực và phẩm chất phù hợp với cương vị công tác.

Nhiệm vụ cơ bản của tổ trưởng chuyên môn (Theo Điều 14, điều lệ trường trung học, quyết định số 23/2000/QĐ – BGD-ĐT ngày 11/7/2000).

Các tiêu chuẩn lựa chọn tổ trưởng chuyên môn:

 • Ổn định về tư tưởng chính trị, trách nhiệm cao, tổ chức kỷ luật, là tấm gương mẫu cho giáo viên và học sinh.
 • Đạt trình độ chuyên môn chuẩn, có năng lực giảng dạy từ khá trở lên, có kinh nghiệm sư phạm.
 • Có uy tín trong đội ngũ giáo viên, đặc biệt là với giáo viên trong tổ, có khả năng quản lý, tôn trọng nguyên tắc và đoàn kết nội bộ.
 • Tình trạng sức khỏe, điều kiện làm việc và hoàn cảnh gia đình cũng là những yếu tố không thể bỏ qua khi phân công.

4.2. Giáo viên giảng dạy

Giáo viên giảng dạy là những người trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh thông qua các môn học. Cách họ thực hiện công việc này ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập của học sinh. Chất lượng giảng dạy trong lớp học đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhân sự của nhà trường.

Nhiệm vụ của giáo viên bộ môn (Theo Điều 28 – 32, điều lệ trường trung học, Điều 70 – 76 Luật giáo dục 2005).

Các yếu tố cơ bản để phân công giáo viên giảng dạy:

 • Đặc điểm cụ thể của từng lớp học, những yêu cầu đặt ra cho từng loại lớp học.
 • Phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn của giáo viên.
 • Kết quả giảng dạy và phân công của giáo viên trong năm học trước.
 • Tình trạng sức khỏe, nguyện vọng và hoàn cảnh cá nhân của giáo viên.
 • Nguyện vọng của học sinh và phụ huynh.

Dựa trên các thông tin cơ bản này, hiệu trưởng cân nhắc việc phân công một cách hợp lý để đảm bảo rằng việc học của học sinh sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

4.3. Giáo viên chủ nhiệm

Sự thành bại của mỗi lớp học ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tổng thể của nhà trường. Người giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tập thể lớp học mạnh mẽ và góp phần vào sự phát triển của nhà trường. Điều lệ của nhà trường quy định rằng mỗi lớp học phải có một giáo viên chủ nhiệm được chỉ định từ giữa giáo viên giảng dạy của lớp đó. Giáo viên chủ nhiệm đại diện cho hiệu trưởng trong việc quản lý và giáo dục học sinh trong phạm vi của lớp học.

Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm (Theo Điều 28 – 32, điều lệ trường trung học).

Các yêu cầu cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm bao gồm:

 • Có phẩm chất tư tưởng chính trị và đạo đức đúng đắn.
 • Đạt trình độ chuyên môn và nghiệp vụ.
 • Hiểu biết về tâm lý học, giáo dục học và các kỹ năng sư phạm.
 • Khả năng xây dựng kế hoạch hoạt động toàn diện cho lớp, bồi dưỡng tự quản cho học sinh và dự báo sự phát triển cá nhân của họ.
 • Có khả năng truyền đạt thông tin từ nhà trường đến học sinh và phối hợp với các lực lượng khác trong và ngoài trường để thực hiện công tác giáo dục.
 • Khả năng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh và hoạt động lớp học.
 • Hiểu rõ đặc điểm và nguyện vọng của học sinh cũng như ý kiến của phụ huynh học sinh.
 • Là gương mẫu có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực sư phạm và tình thương yêu học sinh.
 • Điều kiện sức khỏe và hoàn cảnh cá nhân thích hợp để đảm nhận công việc này.

Nói chung, việc phân công nhân sự trong lĩnh vực giáo dục đòi hỏi sự kỷ luật, công bằng và xem xét cẩn thận các yếu tố cụ thể của từng vị trí công tác để đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho việc học tập và phát triển của học sinh.

5. Một số hình thức khi phân công nhân sự trong nhà trường và tổ chức giáo dục

Trong phân công giảng dạy có rất nhiều hình thức phân công như:

5.1 Dạy toàn cấp (tất cả các lớp) một bộ môn

Đây là hình thức phân công giáo viên giảng dạy một môn học cho tất cả các lớp trong cùng một cấp học. Hình thức này thường được áp dụng đối với các môn học như ngoại ngữ, tin học, giáo dục công dân, giáo dục thể chất,…

Ví dụ: Giáo viên A là chuyên viên về môn Toán và được phân công dạy môn Toán cho tất cả các lớp từ lớp 6 đến lớp 12.

5.2 Dạy một bộ môn cho một khối lớp trong nhiều năm

Đây là hình thức phân công giáo viên giảng dạy một môn học cho một khối lớp trong nhiều năm liền. Hình thức này giúp giáo viên có thời gian tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm của học sinh trong khối lớp, từ đó có thể xây dựng kế hoạch giảng dạy và giáo dục phù hợp.

Ví dụ: Giáo viên B được phân công dạy môn Vật Lý cho khối lớp 6 mỗi năm trong suốt 5 năm.

5.3 Dạy một bộ môn cho một khối lớp vài năm rồi luân chuyển khối lớp

Đây là hình thức kết hợp giữa hình thức dạy một bộ môn cho một khối lớp trong nhiều năm và hình thức dạy một bộ môn cho nhiều khối lớp. Hình thức này giúp giáo viên có cơ hội tiếp xúc với nhiều đối tượng học sinh khác nhau, từ đó có thể nâng cao năng lực giảng dạy.

Ví dụ: Giáo viên C dạy môn Ngữ Văn cho khối lớp 7 trong 3 năm, sau đó được chuyển sang dạy cho khối lớp 9.

5.4 Dạy một bộ môn ở 2 khối lớp

Đây là hình thức phân công giáo viên giảng dạy một môn học cho hai khối lớp khác nhau. Hình thức này giúp giáo viên có nhiều tiết dạy hơn, từ đó có thể tăng thu nhập.

Ví dụ: Giáo viên D dạy môn Hóa Học cho khối lớp 10 và cũng dạy cho khối lớp 11.

5.5 Dạy 2 bộ môn: 1 môn chính và 1 môn phụ

Đây là hình thức phân công giáo viên giảng dạy hai môn học, một môn chính và một môn phụ. Hình thức này giúp giáo viên có cơ hội phát triển năng lực giảng dạy ở nhiều môn học khác nhau.

Ví dụ: Giáo viên E dạy môn Lịch Sử là môn chính và môn Đạo Đức là môn phụ.

Mỗi hình thức phân công có ưu điểm và hạn chế riêng. Hiệu trưởng cần phải hiểu rõ yêu cầu của công tác giảng dạy, đánh giá trình độ và khả năng của đội ngũ giáo viên của trường, và thực hiện phân công dựa trên nhận thức về sự phù hợp của giáo viên với vị trí công tác. Việc này đảm bảo rằng nhà trường có một đội ngũ giáo viên đa dạng về kỹ năng và chuyên môn, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

Hiện nay để phân công và quản lý nhân sự toàn diện, 17.000+ doanh nghiệp, tổ chức đang sử dụng phần mềm MISA AMIS HRM, trong đó bao gồm các tổ chức giáo dục uy tín như Đại Học Công Nghệ Đồng Nai, Hệ Thống Giáo Dục Hoa Sen, Edison Schools, Jaxtina English, Tiểu Học Đoàn Thị Điểm – Hà Nội… Nhà trường có thể xem chi tiết và đăng ký dùng thử đầy đủ tính năng tại đây.

Dùng ngay miễn phí

6. Kết luận

Trong bất kỳ tổ chức giáo dục nào, việc phân công nhân sự là một phần quan trọng trong việc xây dựng môi trường học tập thành công và bền vững. Các căn cứ để phân công nhân sự trong nhà trường hiệu quả bao gồm luật giáo dục, điều lệ trường, nhu cầu cụ thể của học sinh và khả năng của từng cá nhân. 

Sự tổng hợp và linh hoạt trong việc áp dụng các nguyên tắc và yêu cầu này là chìa khóa để tạo ra một đội ngũ giáo viên đa dạng và có khả năng phục vụ tốt cho sự phát triển của học sinh. Hiệu quả trong việc phân công sẽ thúc đẩy sự thành công của nhà trường và giúp học sinh đạt được kết quả cao nhất trong học tập của họ.

Loading

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 0 Trung bình: 0]