Kiến thức Quản lý nhân sự Chiến lược nhân sự quyết định chiến lược kinh doanh đúng hay...

Chiến lược nhân sự quyết định chiến lược kinh doanh đúng hay sai?

Một nội dung quan trọng và mang tính quyết định đến hoạt động của toàn doanh nghiệp là chiến lược nhân sự. Bên cạnh chiến lược lãnh đạo thì nhân sự là một nội dung không thể tách rời để thực hiện các chiến lược phát triển chung.

chiến lược nhân sự
Doanh nghiệp cần có đủ nhân sự để thực hiện tốt mục tiêu phát triển

Vai trò trong chiến lược chung

Trong thế giới phẳng và xã hội ngày càng phát triển, chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình chung đang chiếm ưu thế và thậm chí quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Thế nhưng, quá trình khảo sát của Hiệp hội nhân sự đã chỉ ra: Chỉ có 27% doanh nghiệp có chiến lược lãnh đạo và chiến lược liên quan đến nhân sự, 43% nhân sự được tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng chiến lược; tỉ lệ chiến lược lãnh đạo và nhân sự không kết nối được với chiến lược kinh doanh chiếm đến 13%.

Trong hoạt động vận hành doanh nghiệp, yếu tố con người luôn chiếm vị trí then chốt trong việc triển khai các chiến lược chung. Đây là đối tượng chủ yếu thực hiện, cụ thể hóa các mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra. Nếu thiếu vắng yếu tố này hoặc nguồn nhân lực không được đảm bảo, doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc hướng tới các giá trị cốt lõi của mình.

Con người là yếu tố then chốt trong việc triển khai các hoạt động chung

Trong kinh doanh, chiến lược quản lý nhân sự giúp hoạch định chi tiết và cụ thể nguồn lực để triển khai các hoạt động và mục tiêu kinh doanh đã đề ra trước đó.

Những việc cần làm trong chiến lược về mặt nhân sự như: phân tích thực trạng và đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực (số lượng, chất lượng, kinh nghiệm, kỹ năng , thời gian cung ứng….). Đồng thời đưa ra các quyết định chính xác về việc cắt giảm, thuyên chuyển , đào tạo, tái cấu trúc nguồn lực này. Việc thực hiện cần được theo dõi sát sao để nắm được tình hình thực tế và tối ưu hóa các chiến lược kinh doanh.

Tại những doanh nghiệp lớn có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài như LG Việt Nam, Samsung Việt Nam, Microsoft…các chiến lược thường được đưa ra bởi những cán bộ quản trị cấp cao người nước ngoài. Còn việc thực thi kế hoạch đã được vạch sẵn là do những nhân sự tại địa phương.

Chiến lược nhân sự quyết định chiến lược kinh doanh đúng hay sai?

Đối với những tập đoàn lớn đa quốc gia, quản lý nhân sự thường tham gia vào quá trình xây dựng chiến lược về mặt nhân sự. Đây là đội ngũ hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo nguồn nhân lực trợ giúp các khối hoạt động kinh doanh. Đồng thời, cung cấp và đưa ra kế hoạch triển khai các phương án thực tế về quản trị nhân lực, giúp đội ngũ cấp cao có thể kịp thời điều chỉnh các chiến lược vĩ mô.

Quản lý nhân sự là người trực tiếp triển khai các kế hoạch quản trị nguồn nhân lực

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chiến lược kinh doanh là xác định các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp, vạch ra các chương trình hành động cụ thể, tổng quát để lựa chọn các chiến thuật nhằm hiện thực hóa mục tiêu. Chiến lược kinh doanh là sự thể hiện đầy đủ nhất những yếu tố về môi trường cạnh tranh, nội bộ, đối thủ ngang tầm và trên tầm, từ đó đề xuất ra các chiến lược trong kinh doanh theo từng giai đoạn cụ thể.

Việc truyền thông chiến lược kinh doanh tới từng cán bộ nhân viên cần được thực hiện đồng bộ. Vấn đề này luôn được đề cao, coi trọng bởi những doanh nghiệp đa quốc gia. Từ cấp quản lý tối cao đến nhân viên đều phải nắm bắt được mục tiêu, sứ mệnh của doanh nghiệp và có những hành động để triển khai công việc một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, tất cả các bộ phận chức năng trong doanh nghiệp phải có kế hoạch hoạt động cụ thể và phù hợp với chiến lược kinh doanh đã được đưa ra.

Có thể nhận thấy, với tính chất kết nối, ràng buộc chặt chẽ nêu trên, các chiến lược về con người là một trong những yếu tố tiên quyết trong việc tiến hành các chi tiết, hạng mục kinh doanh cụ thể. Chỉ khi các nội dung về năng lực cốt lõi và chiến lược về mặt nhân sự có định hướng rõ ràng thì việc triển khai, phát triển kế hoạch kinh doanh mới hoàn thiện và thông suốt.

Chiến lược nhân sự là công cụ để thực hiện thành công chiến lược kinh doanh. Nhờ cung cấp về hệ thống con người – nhân sự mà chiến lược này đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Đọc thêm:
>> Chiến lược nhân sự là gì và mô hình xây dựng chiến lược nhân sự
>> Những bước hoạch định chiến lược nhân sự hiệu quả
>> Cách xây dựng chiến lược quản lý nhân sự hiệu quả
>> Các mô hình chiến lược nhân sự trong doanh nghiệp

Chia sẻ bài viết hữu ích này