Bán hàng Tổ chức bán hàng Locator và tầm quan trọng đối với hoạt động bán hàng...

Đối với các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, quy trình bán hàng trực tuyến thường yêu cầu doanh nghiệp mở rộng hơn ngoài các yếu tố như trang chính trên website, quảng cáo online, hay tiếp thị email, … để tối ưu hóa được các locator đại lý và nhà thầu đang có. 

Thường thì các locator (một tính năng giúp định vị cửa hàng trên website) không được chú trọng đầu tư, nhưng trên thực tế locator chính là một chiếc cầu nối đúng nghĩa cho việc bán hàng của doanh nghiệp.

Nguồn: bullseyelocations.com

 316 

Đánh giá bài viết
[Tổng số: 6 Trung bình: 5]